DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni“ mobilitāte Grieķijā

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni“  (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1) ietvaros no 2022.gada 05. jūlija līdz 09.jūlijam notika dalībnieku tikšanās Grieķijā, Atēnās, kurā piedalījās skolotāji no Itālijas, Vācijas, Čehijas, Latvijas un Grieķijas. Mobilitāti organizēja Grieķijas partnerskolas 8th LYKEIO PERISTERIOU skolotāji. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja direktore Olga Dukšinska un projekta koordinatore Jeļena Sardiko.

Tā bija projekta noslēguma tikšanās, kuras laikā koordinatori un dalībnieki apkopoja, analizēja un prezentēja projekta aktivitātes, atsauksmes un rezultātus – videofilmas, projekta mājas lapu https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt, materiālus eTwinning platformā, – kā arī novērtēja skolu partnerību TwinSpace platformā. Projekta koordinatori veidoja atskaites ziņojumu Mobility Tool platformā.

Mobilitātes laikā dalībnieki pilnveidoja savas svešvalodu zināšanas, kā arī attīstīja starpkultūru kompetences, īstenojot projekta kultūras programmu, kuras ietvaros viņiem bija iespēja apmeklēt Maratonu un tās pludmali. Maratona ir pilsēta Grieķijā, Maratonas kaujas norises vieta 490. gadā p.m.ē., kurā atēnieši uzvarēja persiešus. No pilsētas un kaujas nosaukuma ir cēlies vieglatlētikas skriešanas distances maratona nosaukums. Lielu iespaidu uz skolotājiem atstāja arī Akropoles muzeja apmeklējums. Tas ir arheoloģijas muzejs, kurā glabājas vairāk nekā 4000 antīkās mākslas paraugu, tostarp tie, kas reiz rotāja Akropoli. Pastaiga pa seno Atēnu ielām bija neaizmirstama.

Informācija par projektu, projekta materiāli ir pieejami katram interesentam projekta mājas lapā https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt, kā arī eTwinnig/TwinSpace platformā projektā „Voneinander lernen – Zukunft bauen”.

Informāciju sagatavoja Daugavpils 16. vidusskolas projekta koordinatore Jeļena Sardiko