DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Nacionālais Kvalitātes sertifikāts par e-Twinning projektu

Mūsu skola jau vairākus gadus veiksmīgi piedalās starptautiskajos e-Twinning projektos. 2022. gada maijā e-Twinning projektam “Culture past to present” tika piešķirts nacionālais sertifikāts. To īstenoja Daugavpils 16. vidusskolas Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki – Nikoļa Matjuhina, Lana Daškeviča (12.kl.), Vladislavs Gaiļevskis, Maija Kuzņecova, Deniels Jefanovs, Evelīna Vasiļjeva (11.kl.), Arina Daškeviča, Alina Ščelčkova, Aleksandrs Ziļs (10.kl.), Veronika Kazakeviča, Adriana Vanagele (9.a) – un ģeogrāfijas skolotāja S.Rudjko sadarbībā ar partneriem no Turcijas, Slovākijas, Horvātijas un Rumānijas.

Projekta galvenā ideja ir novērtēt, cik labi mūsu jaunieši (vecumā no 14 līdz 17 gadiem) apzinās, kā mūsu kultūra ir mainījusies laika gaitā, cik plašas ir viņu zināšanas par valsts kultūru. Ir ļoti svarīgi saglabāt mūsu senču nacionālās kultūras daudzveidību un  bagātību, popularizējot un izplatot to sabiedrībā, kas industrializācijas, urbanizācijas un pieaugošas tehnoloģiju izmantošanas laikmetā pakāpeniski attālinās no tradicionālajām struktūrām.

Projekta mērķi ir veicināt jauniešu izpratni par mūsu kultūras bagātību no pagātnes līdz tagadnei; atklāt mūsu kultūras vērtības, kas joprojām pastāv vai ir izzudušas laika gaitā; palīdzēt jauniešiem atklāt savas un citu tautu kultūru līdzības un atšķirības; attīstīt radošumu, atklājot dažādas kultūras un gūstot jaunu pozitīvu pieredzi; attīstīt savu pašapziņu, uzņemoties aktīvu lomu un atbildību grupas darbā; apgūt mūsu senču kultūras vērtības, efektīvi izmantojot tehnoloģijas ar web 2.0 rīkiem; dot jauniešiem iespēju iesaistīties mūsu kultūras bagātību un vērtību aizsargāšanā, veidojot tiltus starp pagātni un nākotni.

Projekts tika īstenots šajā mācību gadā no novembra līdz janvārim, tā gaitā notika daudzveidīgas aktivitātes. Mēs popularizējām projekta ideju, savu skolu, pilsētu un valsti, veidojām logotipu, anketas, Pasaules tolerances dienas un datora drošības dienas ietvaros – plakātus. Ar tīmekļa 2.0 rīkiem tika pētīts leģendārs raksturs mūsu kultūrā, atklājot aizmirstās spēles un daloties Jaungada vēlējumos ar mūsu partneriem. Tika organizētas ekskursijas uz vietām, kurām ir vēsturiskā vai kultūras vērtība, mēs gatavojām savu senču un citu kultūru tradicionālos ēdienus, daloties ar to ar draugiem no citām valstīm. Skolēni arī apmeklēja Rundāles pili, Tērvetes Dabas parku un Tērvetes koka pili, izmantojot “Latvijas skolas somas” iespējas.

Darba rezultātā mēs izplatījām savu projektu, aktīvi izmantojot sociālo mediju kontus, likām saviem skolēniem apzināties mūsu kultūras bagātību un vērtības, esam nodrošinājuši saviem audzēkņiem patīkamu laiku, attīstot viņu radošumu, motivējām tos apgūt un pētīt jaunus web 2.0 rīkus, ļaujot viņiem efektīvāk un lietderīgāk izmantot tehnoloģijas. Projekta noslēgumā mēs sagatavojām izstādi dalībskolās un izveidojām kopīgu e-grāmatu par leģendārajām partneru valstu kultūras personībām.

Visi projekta dalībnieki saņēma nacionālo sertifikātu.

Sagatavoja ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, e-Twinning projekta vadītāja Svetlana Rudjko