DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Uzņemšana 1. klasē

Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai 1.klasē Daugavpils 16.vidusskolā 2022./2023.mācību gadā 

Iesniegums 1.klasē (klātienē) 

Iesniegums 1.klasē (ar elektronisko parakstu)