DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

2022.-23.m.g. Nacionālā Veselību veicinoša skola

Daugavpils Draudzīga aicinājuma vidusskola 2022./2023. mācību gadā turpina piedalīties Nacionālo Veselību veicinošu skolu tīklā.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

 

Nodarbības par traumatisma profilaksi

Lai izglītotu dažāda vecuma bērnus par drošības jautājumiem un biežākajiem traumu veidiem, par traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem,  Veselības ministrija š.g. februārī uzsāka īstenot bezmaksas izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā. 

2023.gada 29. martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Aveņu 40) 4.-7. klašu skolēniem tika organizētas nodarbības, kurās skolēni iepazina attiecīgā vecumposma raksturīgākos traumu veidus un pildīja praktiskus vingrinājumus par drošību. Nodarbībās bija gan teorija, gan praktiski uzdevumi, gan diskusija. Skolēni aktīvi iesaistījās aktivitātēs, piedalījās piedāvāto situāciju analīzē un savu viedokļu paušanā par traumu iespējām konkrētā situācijā. Katrs skolēns varēja parādīt savas zināšanas un dalījās pieredzē par šo tēmu. 

Sagatavoja bioloģijas skolotāja Jeļena Šilova

Izglītojošs pasākums par bērnu traumatisma profilaksi

5.martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras iela 5) notika 3 izglītojošās nodarbības, kurās piedalījās 5.d, 6.d un 8.d izglītojamie. Pie mums ciemojās izglītības un skolu psiholoģe Anna-Marija Ņikitina. Izglītojošo pasākumu mērķis bija izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem.

Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem. Viena izglītojošā pasākuma ilgums skolas vecuma bērniem – 40 minūtes. Izglītojošajā pasākumā bija teorētiskā daļa, kurā bērni tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām, kā arī praktiskā daļa, kuras ietvaros bērniem bija jāpilda dažādi tematiski uzdevumi.

Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotāja Marina Pučka

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros 2022./2023. m.g. tika novadītas vairākas tematiskas klases stundas 8., 9., 10., 11. un 12. klasēs: Pasaules sirds diena; Pasaules krūts veselības mēnesis; Pasaules psihiskas veselības diena; Roku higiēnas diena; Pasaules insulta diena; Diena bez alkohola; HIV nešķiro, tas attiecas arī uz tevi. Tajās aktīvi izmantoti NVVST piedāvātie materiāli, no kuriem skolēni uzzināja daudz jaunas un noderīgas informācijas, kā arī nostiprināja jau esošas.

Arī skola aktīvi izmanto piedāvātus priekšlikumus. 29 novembrī 5.- 6. klases (Aveņu 40), piedalījās mācību nodarbībā “Personīgā higiēna 5.- 6. klasēm”. Tajā skolēni strādāja grupās, atbildēja uz jautājumiem par personīgo higiēnu, viņi atkārtoja un nostiprināja zināšanas par pareizu roku mazgāšanu, par izmainām meiteņu un zēnu ķermenī pubertātes attīstības posmā. Labāka grupa tika apbalvota ar saldo pārsteigumu. Pēc nodarbības visiem dalībniekiem tika dāvināti kokvilnas dvielīši un  mitrās salvetes, kā arī informatīvie materiāli «Meitenes, puiši un pubertāte” un “Tava veselība Tavās rokās”. Pedagogs saņēma informatīvo materiālu “Ieteikumi pedagogiem darbā ar 5.–7. klašu audzēkņiem par roku higiēnas ievērošanu” un plakātu “Roku mazgāšanas algoritms”. Nodarbību nobeigumā pasniedzējas Karina un Zinaida bija gandarīti par savu darbu, jo skolēni bija atsaucīgi un labprāt piedalījās pasākumā.

Mūsu skolas 4.a klases skolēni piedalījās radošo darbu konkursa “Mans veselīgā uztura šķīvis”, kura mērķis ir veicināt veselīga uztura paradumu ieviešanu ikdienā, rosinot bērnus iesaistīties veselīga uztura šķīvja principa kā veselīga ikdienas paraduma veidošanā un aktualizējot tā nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā.

1.decembrī 9.c klases komanda piedalījās konkursā “HIV nešķiro, tas attiecas arī uz tevi”, kur saņēma atzinību par sniegtām atbildēm.

 

“HIV  in Europe”

Katru gadu 1.decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena. Daugavpilī ideja atzīmēt šo dienu radās 1988. gadā, lai mazinātu sabiedrības aizspriedumus un naidu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas telpās Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja un Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža 1.decembrī  organizēja konkursu pilsētas 9. klašu skolēniem ar devīzi “HIV  in Europe”. Tā bija zināšanu pārbaude vairākos posmos – teorētiskās zināšanas, situācijas analīze, krustvārdu mīklas. Noslēgumā skolēni saņēma diplomus, dāvanas un gardumus no Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas.

Konkursā piedalījās arī divas DDAV 9. klašu skolēnu komandas. 9.d klases komanda: Jolanta Karloviča, Taisija Oņiščenko, Evelina Ķirčenko un Pāvels Filipovs. 9.c klases komanda: Kristīne Kovaļčuka, Romans Vasilis, Mija Maksimova, Iļja Bogdanovs, Elizabete Vanagele.

Paldies skolēniem par piedalīšanos konkursā!

Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotājas Marina Pučka un Jeļena Šilova

Izglītojošās nodarbības «Personīgā higiēna»

2022. gada 30.novembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 4.-6. klašu skolēniem tika novadītas izglītojošās nodarbības “Personīgā higiēna”, ko organizēja Slimību profilakses un kontroles centrs. Šoreiz pasniedzējas Karina un Renāte ar klasēm sadarbojās klātienē (izglītības programmu īstenošanas vietā, Valmieras iela 5).

Pasākuma laika ar skolēniem tika runāts par pusaudžu personīgo higiēnu. Tika mācīts par šādiem tematiem: sviedru dziedzeru izmaiņas, pareiza ķermeņa higiēna un apģērba izvēle; roku higiēna, t.sk., roku mazgāšanas nozīme, biežums un pareiza mazgāšanas tehnika; sejas ādas izmaiņas, tās pareiza kopšana; matu un galvas ādas kopšana; mutes dobuma higiēna, t.sk., zobu tīrīšanas nozīme, biežums un pareiza tīrīšanas tehnika; intīmās zonas higiēna.

Nodarbību laikā skolēni, veidojot komandas, sacentās savā starpā, pielietojot zināšanas un prasmes par dažādiem personīgās higiēnas aspektiem. Pēc nodarbībām visi dalībnieki saņēma balvas: dvielīšus un mitrās salvetes, kā arī informatīvo materiālu «Meitenes, puiši un pubertāte”. Labākās komandas ieguva speciāls balvas.

Paldies lektorēm  par interesantu un noderīgu nodarbību vadīšanu!

 Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotāja Marina Pučka