DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

2022./2023.m.g. Raipoles iela 8

Viss par kaķiem

Ir latviešu tautas ticējums: Kad kaķis guļ istabas vidū – būs silts laiks, kad ēd zāli – būs lietus, kad ar nagiem plēš grīdu – būs lietus vai sniegs, kad guļ uz krāsns – būs auksts. Baudot silto vasaru, DDAV izglītojamie (Raipoles iela 8) secina, ka laiks ir silts un gan jau kādā mājā kaķis guļ istabas vidū.

Lai uzzinātu vairāk par kaķiem,18. augustā, izglītojamie devās uz Piekrastes bibliotēku apskatīt izstādi “Viss par kaķiem”. Augusta mēnesī Piekrastes bibliotēkā kopā ar darbiniekiem saimnieko kaķis Djū. Viņš izglītojamiem pastāstīja interesantus faktus par kaķiem un aicināja apskatīt kaķu izstādi. Šo ekspozīciju krājusi un izveidojusi pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Pavlova 15 gadu garumā. Pirmo kaķi skolotāja nopirka Palangā, un tas ar savu unikalitāti ir iedvesmojis iesākt veidot kaķu kolekciju. Katrs nākamais kaķis ir piebiedrojies, pateicoties arī skolotājas radiem, draugiem un paziņām, tie tika dāvināti, pirkti vai atvesti no ārzemēm īpašos gadījumos. Tā vienkopus ir satikušies 128 dažāda veida kaķi. Apskatot izstādi, izglītojamie secina, ka tie ir veidoti no dažādiem materiāliem – māla, stikla, porcelāna, koka u.c., kā arī dažādi izskatās. Izglītojamiem bija iespēja uzzināt arī par kaķiem raksturīgo dzīves veidu. Un jauku pārsteigumu sagaidīja skolotāja, iegūstot kolekcijā jaunu kaķi.

Izstādes apmeklētāji pateicās Piekrastes bibliotēkas darbiniekiem un pirmsskolas skolotājai Marinai Pavlovai par interesantu un izzinošu izstādi.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Mudīte Ozola

Atvērto durvju dienas VUGD 2023

17. maijā Ugunsdzēsēju un glābēju dienests svin 158. gadadienu. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas izglītības posma (Tartu 8, Raipoles 8) 5-6 gadīgie bērni kopā skolotājām devās ciemos pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils 2. daļas, kura atrodas Jaunās Forštadtes apkaimē, Piekrastes ielā 23. Ciemošanās nolūks bija iepazīties ar ugunsdzēsēju un glābēju ikdienu un apsveikt darbiniekus šajos svētkos. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki bērniem pastāstīja par darba nozīmīgākajām lietām; kādos gadījumos ir jāvēršas pie viņiem pēc palīdzības; parādīja un nodemonstrēja darbam nepieciešamo aprīkojumu. Paldies par interesantu un izsmeļošu stāstījumu.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Mudīte Ozola

Pavasara modes skate

Viena no pavasara pazīmēm ir ziemas apģērba nomaiņa uz kaut ko vieglāku, plānāku un spilgtāku. Par šo tēmu mēs arī nolēmām parunāt ar mūsu grupas Nr. 7 ”Bezdelīga” (Raipoles 8) bērniem. Jau grupā, izgatavojot savām rokām cepures, kļuva skaidrs, ka šī nodarbe viņus ieinteresēja. Tāpēc tika nolemts piesaistīt vecākus un no daudzveidīgiem materiāliem izgatavot pie cepurēm arī tērpus. Vecāku aktivitāte un iesaiste bija lieliska. Katram bērnam tapa individuāls un kreatīvs tērps, tāpēc nolēmām organizēt modes skati.

Sadarbībā ar mūzikas skolotāju Veroniku tika organizēts pasākums, uz kuru par skatītājiem tika aicināti kaimiņu grupas “Gulbītis ” bērni. Katram skates dalībniekam bija dota iespēja ne tikai demonstrēt savu tērpu, bet arī pastāstīt par to. Ļoti daudzi izvēlējas uztaisīt pasaku un multfilmu personāžu tērpus, tāpēc skatītājiem bija interesanti visu vērot.  

Pateicamies grupas bērnu vecākiem par atsaucību, darinot kopā ar saviem bērniem daudzveidīgus tērpus, un mūsu ciemiņiem – skatītājiem.

Informāciju sagatavoja I.Kovaļonoka, grupas “Bezdelīga” pirmsskolas izglītības skolotāja

Pavasaris klāt!

Lai uzskatāmāk runātu par pavasari, mēs kopā ar bērniem (2- 3 gadīgie bērni, grupa “Sarkankrūtītis”, Raipoles 8) izveidojām savu pavasara “māju”. Uz lielas plastmasa kastes uzrakstījām visus pavasara mēnešu nosaukumus, izdekorējām sienas ar bērnu plaukstiņām, bet iekšpusē izvietojām  ar pavasari saistītus dabas objektus.

 Šis pašgatavotais metodiskais līdzeklis tiek izmantots pavasara mēnešu nosaukumu nostiprināšanai, pavasara pazīmju noskaidrošanai un atkārtošanai. Bērniem ir iespēja papildināt sižetu, atnesot no mājām kādu mazu lietiņu vai izgatavot papildinājumu kopīgi grupā.  Bērniem būs interesanti vērot izmaiņas pavasara “mājā”, kuras notiks ierodoties tajā citiem pavasara vēstnešiem.

Informāciju sagatavoja A.Veļičko, grupas “Sarkankrūtītis” pirmsskolas izglītības skolotāja

Pavasara pasaka

Pasakas sacerēšana pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti interesants un aizraujošs process. Viņi ir brīnišķīgi sapņotāji, izgudrotāji un būtībā pārsteidzoši domātāji un stāstnieki.

Sākoties pavasarim, vispirms mēs kopā ar bērniem klausījāmies, skatījāmies un lasījām pasakas par pavasari. Dažreiz bērniem bija ļoti interesanti, taču bija mirkļi, kad viņiem radās vēlme piedāvāt ko savu. Tad mūsu grupas Nr.6 “Gulbītis” (Raipoles 8) bērniem radās ideja izdomāt savu pasaku par Pavasari. Sākumā mēs izdomājām projekta nosaukumu, pēc tam darbojāmies visi kopā: katrs bērns pa teikumam varēja piedāvāt savu pasakas turpinājumu. Apvienojot visu, mums sanāca lieliska “Pavasara pasaka”, kura bija saprotama un interesanta pašiem bērniem. Turpinājumā kopīgi mēs uzrakstījām pasākuma sagatavošanas plānu “Pasaku stāstītājs”, kur aprakstījām: nepieciešamos materiālus, ievaddaļu, pamatdaļu un secinājumus. Sākām taisīt maskas ar savas pasakas varoņiem un zīmēt dekorācijas tās sižetam.

Un tad pienāca izrādes diena, kad bērni patstāvīgi stāstīja un rādīja savu sacerēto  pasaku jaunākajiem bērniem. Pēc izrādes bērni kopā ar ciemiņiem no grupiņas “Vālodzīte” (3-4 gadīgie bērni) bija aicināti uz tējas pauzi un cienāti ar saldumiem.

Šis radošais darbs ne tikai pašiem pasakas sacerētājiem un aktieriem, bet arī jaunākajiem draugiem parādīja to, ka, kopīgi sadarbojoties, izdodas brīnišķīgs rezultāts un gandarījums visiem no paveiktā ir milzīgs!

Informāciju sagatavoja grupas “Gulbītis” pirmsskolas izglītības skolotāja J.Matule

 

 

Mācību ekskursija Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Pāreja uz mācībām 1.klasē ir ļoti satraucošs, interesants un svarīgs posms katra pirmsskolēna dzīvē. Lai veicinātu topošo pirmklasnieku veiksmīgu pāreju un turpmāku vieglāku adaptāciju skolā, š.g.15.martā Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sagatavošanas grupas bērni (Stāvā iela 40, Raipoles iela 8, Tartu iela 8) – topošie pirmklasnieki devās izzinošā ekskursijā uz Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolu (Aveņu iela 40), kur viņiem piedāvāja iespēju iejusties skolēnu lomā, iekļaujoties skolas ikdienas procesā. Pasākuma mērķis bija izzināt un iepazīt skolas vidi, ļaut iejusties jaunajā sociālajā vidē, izprast skolas noteikumus un veidot prasmi piemēroties tiem, rosināt vēlmi tiekties uz skolu, rosinot motivāciju kļūt par skolnieku.

Mūsu iestādes bērniem tika sniegta lieliska iespēja doties izzinošā ekskursijā pa skolu. Šeit pirmsskolēni varēja nodibināt uzticības pilnas attiecības ar skolotājiem, apskatīt klašu telpas, izstaigāt skolas gaiteņus, ielūkoties bibliotēkā un ēdnīcā, apmeklēt sporta zāli, baseinu, kā arī ienākt direktores kabinetā. Ar īpašu sajūsmu un lepnumu bērni pieņēma jauno statusu – skolēns, jo varēja piedalīties īstā stundā un pasēdēt īstos skolas solos. Topošie pirmsskolēni labprāt uzdeva jautājumus gan skolotājai, gan skolēniem, lai varētu labāk izprast skolas dzīves īpatnības. Sakām lielu paldies Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas administrācijai un skolotājiem par atsaucību, sadarbību un mūsu iestādes bērnu silto uzņemšanu skolas telpās!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

 

Glītrakstīšanas konkurss

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolnieki (Raipoles 8 un Tartu 8) aktīvi piedalījās Daugavpils pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības organizētajā glītrakstīšanas konkursā.   

Konkursa sasniedzamais rezultāts bija izglītojamo rokrakstu kultūras pilnveidošana un prasmes pareizi un glīti norakstīt drukātu tekstu apliecināšana. Sešu sagatavošanas grupu izglītojamie centīgi, atbilstoši konkursa nosacījumiem pildīja savus darbus. Uzdevums nebija viegls! Vajadzēja glīti norakstīt piedāvāto tekstu, ievērojot nosacījumus. Visi bērni bija ļoti čakli rakstītāji, bet viscentīgāko darbi tika nodoti pilsētas komisijas vērtēšanai. Iesniegtos darbus komisija izvērtēja pēc sešiem kritērijiem: burtu savienojumu pareizība, burtu formu rakstības pareizība, pareizrakstības likumu ievērošana, prasme orientēties lapā un izkārtot tekstu lapā, rokraksts un kārtība.

Esam ļoti priecīgi par Eniju Geidāni (Tartu 8), kura kļuva par glītākā rokraksta īpašnieci un saņēma Diplomu par glītāko darbu glītrakstīšanas konkursā. Vēl pieciem mūsu skolas  konkursa dalībniekiem – Elizavetai Limarei, Ivanam Fiļipovam, Annai Sivcovai (Raipoles 8); Stīvenam Naļivanijam, Karolinai Troickai (Tartu 8) – tika pasniegti Atzinības raksti par piedalīšanos konkursā.

Paldies skolotājām A. Pavlovičai, E. Pivrikai, S. Vaģelei (Tartu 8), L.Sidorovai, J.Matulei, M.Pavlovai, G.Derukai, R.Vasiļjevai, G.Fiļipovai (Raipoles 8) par bērnu sagatavošanu konkursam!

Informāciju sagatavoja direktora vietnieki pirmsskolas izglītības jautājumos  Ž. Stašāne un O.Dukšinska

 

Krāsainā nedēļa ziemas baltumā

Februāra sākumā daudzas pirmsskolas (Raipoles ielā 8) grupas izvēlējās kopā ar bērniem rīkot Krāsaino nedēļu, lai padarītu jautrāku un priecīgāku ziemas pēdējo mēnesi. Arī mēneša tēma “Emociju pasaulē” ļoti veiksmīgi tika iekļauta nedēļas aktivitātēs, jo, kā mēs zinām, katru emociju var ietērpt savā krāsā. Kādam “prieks” asociējas ar dzelteno, bet citam varbūt ar sarkano vai balto krāsu. Bet “skumjas”, “izbrīns” un “bailes”… kādā krāsā katram ir šīs emocijas?

Pašā nedēļas sākumā grupas “Zīlīte” bērni ceļoja uz Sarkano zemi. Aktivitātes bija dažādas, bet katru nedēļas dienu tika runāts par kādu citu krāsu.

Krāsainā nedēļa grupā “Dzeguzēns” arī izdevās ļoti interesanta un neparasta. Katru dienu bērni grupā ievēroja speciālo dress code – vilka vajadzīgās krāsas apģērbu un arī atnesa tādas pašas krāsas lietu no mājām. Ar šiem priekšmetiem grupā tika organizētas dažādas aktivitātes – bērni prezentēja savu rotaļlietu, paplašinot latviešu valodas vārdu krājumu, trenēja redzes atmiņu un uzmanību dažādu spēļu gaitā un organizēja jautras spēles ar mīļākajām  rotaļlietām.

Sagatavošanas grupas “Gulbītis” bērniem nedēļa izvērtās ļoti radoša. Tie zīmēja un rakstīja uz auduma, jo katram no viņiem nedēļas laikā vajadzēja izrotāt savu krāsaino T-kreklu un padarīt to īpašu.

Toties grupas “Zvirbulis” bērni un skolotājas šajā nedēļā, runājot par dažādām krāsām, ņemot vērā bērnu jautājumus un interesi, eksperimentēja. Jūs jautāsiet: “Kāpēc?”   Jo runā, ka ūdens esot gaiši zils un jūra zila. Tādēļ Krāsainās nedēļas ietvaros tika pētīta zilā un gaiši zilā krāsa. Ar bērniem tika veikti eksperimenti, kuru laikā tika noskaidrots, ka ūdens ir bezkrāsains. Bērni ar sajūsmu vēroja eksperimentus un izdarīja secinājumus.

“Krāsainā nedēļa” ienesa jautrību katrā grupā.

Informāciju sagatavoja Ž. Stašāne, direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

 

 

Teatrālā izrāde pirmsskolā

Pēdējā janvāra dienā mūsu bērniem (Raipoles ielā 8), atceroties skaistos ziemas pasākumus, tika parādīta teatrālā izrāde “Baltā trusīša Ziemassvētki”. Aktieri šoreiz bija sagatavošanas grupu “Balodītis” un “Dzeguzīte” interešu pulciņa dalībnieki. Tie piedāvāja mazajiem skatītājiem atcerēties Ziemassvētku svinēšanu.

Bērni ar prieku un interesi vēroja un sekoja līdzi pasakas varoņiem. Pasakas sižets ļāva jaunajiem aktieriem  radoši tēlot, iejūtoties dažādu varoņu lomās. Pārvarot biklumu, nedrošību un kautrīgumu, tie uzstājās skatītāju priekšā, centās saprast, kā jūtas viņu varonis un ko izjūt viņi paši tēlošanas laikā un pēc izrādes. Pasakas saturs rosināja skatītājus aizdomāties par ģimenes nozīmīgumu, vērtībām un tradīcijām.

Jaunie aktieri  guva gandarījumu no uzstāšanās. Mazie skatītāji guva pozitīvas emocijas un  iespēju izzināt un pauzt savu personīgo attieksmi.

Informāciju sagatavoja Jeļena Jurāne, DDAV pirmsskolas izglītības metodiķe, interešu pulciņa skolotāja

Par bitēm un medu!

Atsaucoties aicinājumam pieteikties dalībai akcijā  “Eiropas medus brokastis” (European Honey Breakfast), šonedēļ  mūsu sagatavošanas grupu bērniem (Raipoles ielā 8) bija lieliska iespēja tikties ar īstu biškopi, Latvijas biškopju biedrības Daugavpils nodaļas vadītāju Guntu Somi. Tā pastāstīja bērniem par bitēm, iepazīstināja tos ar bišu produktiem – medu, ziedputekšņiem, bišu maizi, propolisu. Bērni varēja redzēt īstus medus rāmīšus, kuru vaska šūnas ir piepildītas ar medu. Tie uzzināja, ka no vaska var pagatavot arī sveces. Paši varēja tās izsmaržot, aplūkot un aptaustīt. Ar lielu interesi tie iepazinās ar biškopja darba apģērbu un arī izmantoja iespēju to pielaikot. Neizpalika bez veselīgā, saldā un gardā medus degustācijas.

Pateicamies Guntai par lielisko iespēju iepazīt bites, medu un biškopja profesiju!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos Ž.Stašāne

Rokraksta diena pirmsskolā

23.janvārī, Rokraksta dienā, sagatavošanas grupas “Balodītis” (Raipoles 8) bērni uzzināja daudz jauna un interesanta.

Vispirms bērniem tika dota iespēja noskatīties īsas multfilmas “Kas bija vispirms – burts vai vārds? ” un “Kā radās burti un hieroglifi?” Pēc tam bērni veica  pētījumu ar ūdeni, sausām un mitrām smiltīm un konstatēja, ka ūdenī rakstītie vārdi nav redzami. To, kas bija rakstīts, zina tikai pats rakstītājs. Savukārt sausās smiltīs var rakstīt vārdus, tie ir redzami, bet līdzko ir gaisa plūsma vai vējš, vārdi pazūd!

Nākošajā pētījuma posmā bērniem tika dota iespēja vingrināt savas rakstīšanas prasmes, izvēloties to veidu kuru grib. Variantu bija daudz:  rakstīt ķīniešu hieroglifus ar putnu spalvu un krāsu; rakstīt savu un savu vecāku vārdus, izmantojot ēģiptiešu hieroglifus un kriptogrammas; rakstīt mitrās un sausās smiltīs, izmantojot kociņu; rakstīt uz pašu iepriekš sagatavotām plaksnītēm, kuras pārklātas ar plastilīnu.

Bērniem bija interesanti iegūt jaunas zināšanas un izmēģināt dažādus rakstīšanas veidus.

Informāciju sagatavoja R.Vasiļjeva, grupas “Balodītis” pirmsskolas izglītības skolotāja

Kā «Dzeguzīte» putniem — nometniekiem palīdzēja

Mūsu grupas “Dzeguzīte” (programmas īstenošanas vieta Raipoles 8) bērni no janvāra sākuma aktīvi pētīja Latvijā ziemojošus putnus un to rakstura īpatnības. Bērni tika iepazīstināti ar daudziem interesantiem faktiem par putnu dzīvi, varēja tos novērot pastaigas laikā. Raisoties sarunām par putniem, bērni ierosināja sniegt palīdzību pārlaist auksto ziemu, tāpēc nolēma izveidot viņiem “Ēdnīcu”.  “Ēdnīcas” tapšanā aktīvi iesaistījās bērnu vecāki, kuri ar prieku sniedza atbalstu saviem bērniem.  Bērnu un vecāku kopdarba rezultātā no otrreizējā materiāla tika izgatavotas ērtas un funkcionālas barotavas, divas barotavas tika izgatavotas no dabiskā materiāla – koka. Par putnu barības iegādi un sarūpēšanu sakām sirsnīgu paldies bērnu vecākiem.

Kad visi priekšdarbi tika veikti, 11. janvārī pastaigas laikā ķērāmies pie “Ēdnīcas” izveides iestādes teritorijā. Bērni piepildīja barotavas ar dažāda veida barību, draudzīgu putnu veselībai, un pakāra tās ceriņu krūmā.  Un nepagāja ilgs laiks, kad ieradās pirmie “Ēdnīcas” apmeklētāji – lielo zīlīšu un pilsētas baložu bariņi.

Bērni ar sajūsmu novēroja, kā jautri un draudzīgi mielojas “Ēdnīcas” viesi! Katru dienu, ejot pastaigā, gatavojam kārtējo barības devu un gaidām mūsu mazos draugus. Mēs arī apzināmies, ka par putniem būs jārūpējas līdz pat pavasarim.

Informāciju sagatavoja M.Pavlova, grupas “Dzeguzīte” pirmsskolas izglītības skolotāja

Kas par putnu ir pūce?

Sācies jaunais gads ar jauno tematu “Es piedalos”, kura ietvaros kopā ar sagatavošanas grupas Nr.6 “Gulbītis” (Raipoles 8) bērniem runājam par mūsu mazākajiem draugiem – putniem. Kā parasti tēmas sākumā  bērni pastāstīja, ko zina par putniem un ko vēlas uzzināt. Sākām runāt par putniem, to dzīvesveidu, izskatu, interesantiem faktiem par tiem un pielāgošanos dzīves videi.

Sevišķi lielu interesi bērni izrādīja par pūcēm. Tiem bija daudz jautājumu, piemēram: Kā pūces dzīvo ziemā? Kāpēc pūce galvu ierauj ķermenī? Kā un kāpēc viņa groza galvu? Kā lido pūces? Un vai tiešām, viņas spārni ir lielāki nekā pati pūce? Vai tiešām visas pūces dzied dažādi? Kāpēc viņām ir tādas lielas acis?

Visu nedēļu mēs veltījām pūču izzināšanai, lai uzzinātu atbildes uz visiem šiem jautājumiem. No sākuma mēs uzzinājām, kas  par putnu ir pūce? Bērniem bija piedāvāts kopā ar vecākiem pārrunāt par tām, izpētīt grāmatas un enciklopēdijas. Rezultātā bērni stāstīja viens otram par to, ko katrs uzzināja. Grupā bērniem bija iespēja skatīties gan prezentācijas, gan videofragmetus par šo interesanto putnu. Attālināti bērni iepazinās ar pūcēm, kuras dzīvo “Raptors” parkā Demenē. Bet vai  jūs zināt, cik ir pūču sugu ? Izrādās, to ir pāri 200 ! Kopā ar bērniem mēs  izveidojām prezentāciju par 17 pūču sugām, par tām, kuras visvairāk interesēja bērnus – meža pūce, apodziņš, plīvurpūce, bikšainais apogs, ziemeļpūce, baltā pūce un citām. Tagad mēs zinām, ka katrai pūču sugai ir sava balss, kura skan īpaši.

Visa nedēļa bija ļoti aizraujoša un darbīga. Bērni pildīja dažādus uzdevumus, spēlēja galda spēles, zīmēja, aplicēja, stāstīja un lasīja dzejoļus, meklēja informāciju grāmatās. Nedēļas beigās tika izveidots kopīgais darbs “Koks, kurā dzīvo pūces”, tas kopā ar citām bērnu darinātām pūcēm, tagad priecēs visus iestādes bērnus, vecākus un darbiniekus mūsu lieliskajā PŪČU izstādē.

 Informāciju sagatavoja J.Matule un L.Sidorova,  grupas “Gulbītis” pirmsskolas izglītības skolotājas

 

 

Ziemas ekskursija uz Latgales zoodārzu

Gaidot gaišos un sirsnīgos Ziemassvētkus, grupas “Dzeguzēns” audzēkņi (programmas īstenošanas vieta Raipoles ielā 8) vēlējās uzzināt, kā ziemas periodā jūtas mūsu mazākie draugi —  Latgales zoodārza iemītnieki?  Grupas bērni, vecāki un skolotājas ieplānoja ekskursiju uz zoodārzu, kuru īstenoja 8. decembrī.

Daudziem grupas bērniem, kuri agrāk jau apmeklējuši zoodārzu un iepazinuši tā dzīvniekus, bija interesanti uzzināt par viņu dzīvesveidu un pielāgošanās spējām ziemas gadalaikam. Bērni, kuri pirmo reizi gatavojās apmeklēt zoodārzu, ar nepacietību gaidīja šo dienu, lai noskaidrotu sev interesējošus jautājumus. Vai kāds no iemītniekiem ir devies ziemas miegā?Vai piedzimst jauni zoodārza iemītnieki? Ko vairāk ēd dzīvnieki? Vai izmainās dzīvnieku uzvedība ziemā?

Latgales zoodārzā mūs sagaidīja viesmīlīgi darbinieki – Sandra un Maruta. Aizraujošas ekskursijas gaitā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem eksotiskiem dzīvniekiem – surikatiem, pērtiķiem, krokodilu, hameleoniem, bruņurupučiem, dažāda veida čūskām, bruņnešiem, jautriem papagaiļiem un daudziem citiem zoodārza iemītniekiem. Īpašs un neredzēts pārsteigums bija zoodārza jaunā tualetes telpa, kurā ir grandiozs akvārijs ar dzīviem jūras iemītniekiem: korāļiem, aktīnijām un silto jūru zivīm. Uz telpas sienām ir attēlota ūdens aprite dabā, kas bērniem ir viegli uztverama un saprotama.

Ejot ciemos pie zoodārza dzīvniekiem, grupas bērni kopā ar vecākiem nolēma iepriecināt tos un sarūpēja nelielu, bet “veselīgu” cienastu: ābolus, burkānus un banānus. Pateicoties Latgales zoodārza darbinieku profesionalitātei, grupas “Dzeguzēns” bērni guva interesantus iespaidus un zināšanas par dzīvnieku dzīvi zoodārzā ziemas periodā. Bērni pateicās darbiniekiem un izteica vēlmi kādreiz atkārtoti apmeklēt zoodārza iemītniekus.

Informāciju sagatavoja grupas “Dzeguzēns” pirmsskolas skolotāja M. Pavlova

Labdarības akcija “Labā sirds–9”

Palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmei ir kļuvusi par jauku tradīciju, kura mūsu pirmsskolā (programmas īstenošanas vieta Raipoles ielā 8) notiek katra gada nogalē. Jau devīto gadu pēc kārtas  bērnu vecāki un darbinieki iesaistījās šajā labdarības pasākumā, lai palīdzētu patversmē mītošajiem dzīvniekiem. Pašreiz patversmē ir 70 suņu un 100 kaķu, no kuriem lielā daļa ir kaķēni un kucēni, kam nepieciešams atbalsts. Kā katru gadu, pateicoties ļoti lielai vecāku un darbinieku aktivitātei, mēs savācām daudz dažāda veida barības, segu un rotaļlietu dzīvniekiem. Īpašu dāvanu sagatavoja 6. grupas audzēkņa Aleksandra Jurša ģimene – jauku šūtu kaķēnu un jautra, maza kucēna glezniņu.Šīs no sirds pagatavotās lietiņas tagad rotās patversmes telpas, priecēs tās darbiniekus un atgādinās visiem – “Dzīvnieki sapņo par māju un mīlestību!” un “Kopā mēs varam palīdzēt!”

Paldies visiem ziedotājiem! Turpināsim darīt labus darbus un mācīsim mūsu bērnus būt līdzjūtīgiem un izpalīdzīgiem !

Informāciju sagatavoja Ž.Stašāne, direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

Interaktīvā viktorīna «Mūsu Latvija»

Novembris Latvijai ir īpašs – mūsu valsts dzimšanas dienas mēnesis. Tā laikā pirmsskolas (programmas īstenošanas vieta Raipoles ielā 8) bērni iepazina mūsu valsts simbolus, novadus, pilsētas, tradīcijas, dabu, dzīvniekus. Noslēdzoties novembrim latviešu valodas skolotāja Aleksandra sagatavošanas grupu bērniem rīkoja interaktīvu viktorīnu “Mūsu Latvija”,  izmantojot Kahoot platformu.Viktorīnas laikā bērni izmantoja planšetdatorus, lai atbildētu uz daudzveidīgiem jautājumiem par Latviju, parādot ļoti labas zināšanas visos jautājumos. Visa pasākuma laikā valdīja sacensību gars, jo atbildot bija svarīga ne tikai precizitāte, bet arī ātrums. Bērniem pasākums ļoti patika. Tā laikā viņi apliecināja iegūtās zināšanas un arī diģitālās prasmes.

Informāciju sagatavoja Ž.Stašāne, direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

Iepazīstam eksperta profesiju

No 21.novembra līdz mēneša beigām mūsu pirmsskolas grupās (programmas īstenošanas vietā Raipoles 8) notika Karjeras nedēļa.

Vispirms mēs pārrunājām ar bērniem, kas ir profesija, kāpēc jāiet uz darbu, kādu  profesiju  pārstāvjus zinām.  Ar bērniem pārrunājām dažādas profesijas un tajās izmantojamos darbarīkus, izveidojām runājošo sienu ar attēliem un vārdiem, ar kuru palīdzību var veidot teikumus par profesijas pārstāvja darbu. Mēs secinājām, ka mūsu bērniem visvairāk interesē policista profesija, tāpēc mēs aicinājām ciemos mūsu audzēkņa mammu, Nadeždu Stašulāni, kura strādā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Latgales ekspertu nodaļā.

Nadežda kopā ar savu kolēģi Agitu atbrauca pie mūsu grupas bērniem, un pastāstīja tiem par savu profesiju. Ko viņas dara, kā meklē pierādījumus, kādi var būt pierādījumi, kā atrast noziedznieku, parādīja savus darbarīkus, piedāvāja bērniem pašiem atrast pierādījumus. Kopā ar bērniem pētīja pirkstu nospiedumus, un katram bērnam bija iespēja saņemt daktiloskopisko karti ar saviem pirkstu nospiedumiem.

Liels pārsteigums bērnus gaidīja ārā! Īsta  mašīna “Policija”, kura aprīkota speciālajam eksperta darbam. Bērniem bija iespēja iekāpt automašīnā un apskatīt dažādas lietas un aprīkojumu pierādījumu meklēšanai. Visiem ļoti patika iepazīšanās ar eksperta darbu un radās liela interese par profesiju eksperts. Ikdienā mēs redzam tikai parastos policistus un pat nevaram iedomāties, ka policista eksperta profesija  ir tik svarīga, interesanta, vajadzīga un arī reta (Latgales reģionā strādā tikai 18 šādas profesijas pārstāvji).

Sirsnīgi pateicamies ekspertēm Nadeždai un Agitai par interesanto pasākumu bērniem!

Informāciju sagatavoja J.Matule un L.Sidorova, grupas “Gulbītis” pirmsskolas izglītības skolotājas

Karjeras nedēļa pirmsskolā

Novembra nogalē pirmsskolā (programmas īstenošanas vietā Raipoles 8) notika Karjeras nedēļai veltīti daudzveidīgi pasākumi, kuru laikā bērni tika iepazīstināti ar profesiju daudzveidību.

Grupas ”Dzeguzīte” bērni kopā ar skolotājām devās ekskursijā uz Jaunforštates tirgu. Pirms došanās bērni kopā ar skolotājām formulēja sev interesējošos jautājumus. Kāda veida veikali ir tirgū? Ko var nopirkt tirgū? Kādus pienākumus veic pārdevējs? Bērni apmeklēja pārtikas produktu, saimniecības preču un apģērbu tirgošanas vietas. Izpētīja preču klāsta daudzveidību,  iepazina pārdevēja darbu un iejutās pircēju lomās.

   Veiksmīgi sadarbojoties ar grupu vecākiem bērni tika iepazīstināti ar lielveikalu “MEGO”. Bērna mamma, kura strādā veikalā par pārdevēju – kasieri, nofilmēja izzinošu video sižetu par lielveikala  nodaļām, pircēju un pārdevēju pienākumiem un kases darbību. Bērni ar interesi iepazinās ar šo materiālu, kurš atklāja viņiem daudz ko jaunu labi pazīstamā veikalā.   

   Grupas “Balodītis” bērni īpašu uzmanību pievērsa profesijai – sētnieks. Šīs profesijas pārstāvis katru dienu ir sastopams iestādes teritorijā, kur veic tīrības un kārtības uzturēšanas darbus. Sētnieks bērniem rādīja, kādi darbarīki viņam vajadzīgi ziemā – ķerra, slota, sniega lāpsta, spainis ar smilšu un sāls maisījumu. Bērni zinātkāri novēroja sētnieka darbības, kā arī palīdzēja, tīrot un slaukot celiņus no sniega, berot maisījumu uz notīrītiem celiņiem, savācot nokritušos zarus.

Grupas “Pūcīte” bērni vēroja pavāru darba specifiku un piederumus, un arī paši  demonstrēja savu radošumu kulinārā meistarībā.

Nedēļas laikā visās grupās notika ļoti interesantas nodarbības par tēmu “Profesijas”. Skolotājas, izmantojot tehnoloģijas, rādīja vecāku veidotos video sižetus par profesijām un pārrunāja ar audzēkņiem uzzināto. Bērni guva plašāku informāciju par katru profesiju. Viņiem bija iespēja izvēlēties izzināšanai sev vairāk interesējošo profesiju un uzzināt par to daudz jauna.  

Informāciju sagatavoja Jeļena Jurāne, DDAV pirmsskolas izglītības metodiķe, interešu pulciņa skolotāja

 

 

«Domā globāli, rīkojies lokāli!»

Daba ir mūsu vērtība, kura ir jāsaudzē. Mūsu pirmsskolas bērni, vecāki un darbinieki (programmas īstenošanas vieta Raipoles ielā 8) par to ne tikai zina, bet arī reāli iesaistās procesā. Katru gadu mēs vācam makulatūru otreizējai pārstrādei, lai taupītu dabas resursus.  Arī šogad mēs ar prieku iesaistījāmies otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projektā  “Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā josta”. Pirmajā makulatūras izvešanas reizē esam savākuši vairāk par vienu tonnu papīra, kurš izglābs no izciršanas desmitiem koku.Dalība šajā pasākumā vērš bērnu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veido izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Mācību gada laikā bērniem regulāri tiek rīkoti izglītojoši pasākumi par atkritumu šķirošanu un dabas saudzēšanu. Arī ikdienā bērni labprāt iesaistās šķirošanas procesā, grupās savācot papīra atlikumus, tādējādi šī aktivitāte apstiprina šī gada makulatūras vākšanas kampaņas galveno vadmotīvu «Domā globāli, rīkojies lokāli».

Informāciju sagatavoja direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jautājumos  Ž.Stašāne