DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

2022./2023.m.g. APU programma

APU dekādes «Mēs esam aktīvi un pozitīvi» plāns

Buklets vecākiem

APU dekādes analīze

 

APU dekādes aktivitātes

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā aktīvi notiek APU dekādes „Mēs esam aktīvi un pozitīvi” pasākumi. Pasākumu mērķis veicināt pozītīvu uzvedību, attīstīt skolēnos cieņu, drošību, atbildību, radīt skolā drošu vidi, kur visi ar cieņu izturas viens pret otru.

14.februārī skolas parlaments (Aveņu 40)  novadīja 1.-3.klašu skolēniem saliedēšanas pasākumu „Draudzības vilciens” ar mērķi, aktīvi līdzdarbojoties, veidot pozitīvas savstarpējās attiecības sākumskolas skolēniem. 16.februārī  1.-4.klašu skolēniem notika zibakcija “Esam pozitīvi”, kuru novadīja 10.klases skolēni. Viņiem  bija iespēja starpbrīžos aktīvi izkustēties sporta zālē. Pēc tam skolēni ar labu garastāvokli un pozitīvām emocijām devās turpināt mācības.

Sagatavoja I.Šestaka, sākumskolas MK vadītāja

Klases stundas “APU pasaulē”

No 21. līdz 23. februārim skolā veiksmīgi turpinājās klases stundu “APU pasaulē” cikls 1.d, 2.d un 3.d klasēs (novadīja skolas metodiķe Svetlana Zenova). Bērni ar interesi atkārtoja uzvedības noteikumus skolā, pildīja piedāvātos uzdevumus, mācījās atšķirt labu uzvedību no nevēlamās, apsprieda piedāvāto situāciju iespējamas sekas, sadarbojās pāros, palīdzot viens otram. Čakliem un draudzīgiem bērniem klases rūķis uzdāvināja galda spēli “Mēs atbalstam pozitīvu uzvedību” un APU konfektes.

Paldies par atbalstu klašu audzinātājām Tatjanai Krūmiņai, Ņinai Dubovskai un Inārai Trofimovai.

Informāciju sagatavoja APU komanda

Klases stunda “APU pasaulē”

16.februārī mūsu skolas pirmklasniekiem notika jautrā klases stunda “APU pasaulē” (novadīja skolas metodiķe Svetlana Zenova). Bērni atkārtoja uzvedības noteikumus skolā, pildot klases rūķīša uzdevumus: diferencēja labu uzvedību no nevēlamās, spēlēja APU futbolu, izteica savu viedokli par piedāvāto situāciju un tās iespējamām sekām, mācījās sadarboties un palīdzēt viens otram, strādājot pāros. Stundas kulminācija bija klases rūķīša dāvanas par čaklu darbu: galda spēle “Mēs atbalstam pozitīvu uzvedību” un APU saldumi.

Paldies par atbalstu 1.klašu audzinātājām Sarmītei Štrauhai, Ilonai Šestakai un Vitai Aleinikovai.

Informāciju sagatavoja APU komanda

Interaktīvā spēle „Ceturtās klases skolēns uz vienu dienu!”

2022.gada 19.oktobrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika interaktīvā spēle „Ceturtās klases skolēns uz vienu dienu!”, kurā tika aicināts piedalīties ikviens 4.klašu skolēnu vecāks. Pasākums norisinājās APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmas ietvaros.

Spēles laikā vecākiem bija iespēja iejusties 4. klases skolēna lomā un doties mācību piedzīvojumā. Aveņu ielā 40 pēc saraksta notika 4 stundas: datorika (skolotāja Anželika Anufrijeva), angļu valoda (skolotāja Viktorija Mikuļina), krievu valoda (skolotāja Žanna Ugarenko) un klases stunda (skolotāja Alīna Šumilo).
Stundās vecāki rūpīgi pildīja uzdevumus, aktīvi iesaistījās diskusijās, darbojās grupās, stāstīja piemērus no savas skolas dzīves. Viņiem bija iespēja iepazīt, kā notiek mācību process viņu bērniem, un salīdzināt ar savu pieredzi. Starpbrīžos un beidzoties stundām  vecākiem bija iespēja uzdod sev interesējošus jautājumus skolotājām un psiholoģei Ludmilai Budrevičai, dalīties  emocijās.

Vecāki secināja, ka atrodoties skolēna lomā, to problēmas un emocijas kļūst saprotamākas, kā arī rodas labāka izpratne, kā viņi var atbalstīt savus bērnus.

Mīļš paldies visiem pedagogiem un vecākiem, kas piedalījās pasākumā!

Sagatavoja psiholoģe Ludmila Budreviča

 

Interaktīvais pasākums „4. klases skolēns uz vienu dienu!”

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā ir laba tradīcija – pasākums vecākiem „4. klases skolēns uz vienu dienu”.  Pasākuma mērķis ir veicināt 4.klases skolēnu adaptācijas procesu pamatskolā, uzlabot vecāku un skolotāju, bērnu un vecāku savstarpējās attiecības, veicināt turpmāko skolas un ģimenes sadarbību, iesaistīt vecākus skolas dzīvē un stiprināt ģimenes vērtības un tradīcijas.

 Šogad šis pasākums notika 19.10.2022. Uz vienu dienu vecāki kļuva par 4.V (vecāku) klases skolēniem.  Pēc stundu saraksta 4.V klases skolēniem bija 6 stundas, tāpat kā 4. d klases skolēniem (bērniem).

4.V klases skolēniem bija šāds stundu saraksts:

1.st. Krievu valoda. Stundas tēma «Ģimenes vērtības».

2.st. Angļu valoda. Stundas tēma  «Cipari 1-100».

3.st. Dizains un tehnoloģijas. Stundas tēma „Ģimenes decembra kalendārs”

4.st. Latviešu valoda. Stundas tēma «Mans vaļasprieks».

5.st. Audzināšanas stunda „Vai ir grūti būt pamatskolas skolēnam?”

Dizaina un tehnoloģiju stundas laikā bērni un viņu vecāki kopā veidoja kalendāru „Ģimenes decembra kalendārs”, kurā parādījās kopīgas pasākumu idejas. Audzināšanas stundā skolēni rakstīja vēstules vecākiem par to, kā viņi jūtas skolā, kādas ir problēmas un kādu palīdzību viņi gaida no vecākiem. Dienas laikā skolēni atbalstīja savus vecākus.

Būdami veselu dienu 4. klases skolēnu lomā, vecāki ieguva jaunu emocionālo pieredzi, kā arī labāk saprata savus bērnus, saprata,  cik liela ir skolēna slodze mūsdienās. Pasākums veicināja bērnu un vecāku savstarpējās saprotošas un siltas attiecības.