DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tiešsaistes jauniešu līderu forums «KĀP-NES»

12.novembrī Daugavpils 16. vidusskolas skolēnu parlamenta dalībnieki  un skolotāji piedalījās jauniešu līderu forumā «KĀP-NES». Pasākuma laikā bija iespēja iegūt jaunus paziņas, apspriest jauniešiem aktuālas tēmas, radīt idejas un vienkārši lietderīgi pavadīt piektdienas pēcpusdienu! Pasākumu organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldēm. Forumā piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieki, vairāku stundu garumā 12 diskusiju grupās viņi dalījās zināšanās, pieredzē un iedvesmas stāstos.

Pasākumu ar uzrunām atklāja DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe, Daugavpils pilsētas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un Augšdaugavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Foruma ietvaros dalībnieki darba grupās diskutēja par brīvprātīgo darbu, vai tas ir veiksmes atslēga karjeras sākumam, par to, kādi ir resursi un mehānismi jauniešu kopienai iesaistīties iniciatīvās, kā veidot sadarbību un komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem, kā tiešsaistes režīmā būt joprojām aktīviem un iesaistīties skolu pašpārvaldē u.c. Skolotāji – skolēnu pašpārvalžu koordinatori – savā darba grupā diskutēja par 2 jautājumiem: vai skolotājs ir atbalsta kārts vai līdzdalības barjera.

Mūsu skolu forumā pārstāvēja Kristīne Kovaļčuka (8.c), Aleksandrs Ziļs (10.kl.), Ksenija Kazakeviča (6.c), Darja Dobrovoļska (6.c), Sofja Poļetajeva (7.c), Jeļizaveta Žukovska (7.c), Jelizaveta Purpliša (7.c), Artemijs Gridņovs (5.a), karjeras konsultante Anželika Anufrijeva un direktores vietniece izglītības jomā Regīna Urbanoviča. Prieks par Kristīni un Aleksandru, kuri aktīvi izteica savu viedokli un idejas foruma laikā.

Svarīgākā atziņa – pārmaiņas sākas ar katru no mums, ir jādara šeit un tagad!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Regīna Urbanoviča