DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: muzejpedagoģiskas programmas “Princeses smaids” Varakļānos apmeklējums

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.c klases skolēni 2021.gada 4.oktobrī apmeklēja muzejpedagoģisko programmu “Princeses smaids” Varakļānos. Mērķis: popularizēt Latvijas kultūras mantojumu, vēstot par grāfa Mihaela Borha un citu ievērojamu personību lomu Latgales novada vēsturē.

“Princeses smaids” ir radoša, izklaidējoša programma, kurā skolēni  palīdz princesei atrast pazudušo smaidu. Tas tiek paveikts, izpildot dažādus radošus, veiklības uzdevumus. Ierodoties muzejā, skolēnus sagaida muzejpedagogs, apvaicājas par skolēnu sajūtām, par to, ko viņi sagaida no programmas, izstāsta tās norises gaitu. Pēc tam skolēniem tiek piedāvāts pārģērbties princešu un prinču tērpos. Pārģērbušies skolēni kopā ar muzejpedagogu apskata muzeja ekspozīcijas, īpašu uzmanību pievēršot grāfu Borhu ģimenei, ar kuras iniciatīvu tika uzcelta Varakļānu pils 18.gs. Turpinājumā skolēniem tiek piedāvāts darboties radoši, izveidojot katram savu īpašo kroni, lūpiņas un ūsas. Pēc radošas darbošanās skolēniem ir iespēja izkustēties, uzspēlējot jautru spēli ar dažādiem atribūtiem “Grāfa izbrauciens ar karieti”.

Nodarbības noslēgumā mēs, priecājoties par saulaino un silto rudeni, pastaigājāmies pa parku, daloties iespaidos, nobaudījām skaistu ainavu, gandarīti un laimīgi devāmies mājup.

Maksimova Aļina:” «Man liekas, ka tas ir viens no īpašajiem mācību braucieniem, kurā mēs daudz uzzinājām”.

Jerockis Vjačeslavs: “Man patika muzejā. Gide stāstīja ļoti interesanti un piedāvāja neparastus uzdevumus”.

Sudnika Daniela: “Patika kopā ar klasi pavadītais laiks. Paldies par šo interesanto, jauko, izzinošo pasākumu!”

Kovaļenko Jevgenijs: “Mēs  vēlamies, lai šādu ekskursiju būtu vairāk!”

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: sociālo zinību, vizuālās mākslas un valodas stundās.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt muzeju.

Sagatavoja V,Vasiļonoka, 3.c klases audzinātāja