DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Vācu valodas kurss “Fit in Deutsch”

Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060312) ietvaros no 1. līdz 7.augustam skolotāja Jeļena Sardiko piedalījās starptautisko vācu valodas kursā „Fit in Deutsch”  Melliehā, Maltā. Kursa organizatori bija Carob Institute — Empowering Teachers, kursa vadītāja Gertraud Lehr dzīvo Vācijā, vācu valoda ir viņas dzimtā valoda, pieredzējušā pedagoģe, jau daudzus gadus  vada seminārus un mācību metodikas kursus angļu un vācu valodas skolotājiem starptautiskā līmenī.

Sakarā ar to, ka skola  pievērš  lielu uzmanību mācību darba organizācijas formām, kursa laikā bija iespēja koncentrēties uz  kooperatīvu mācīšanu un iegūt vairāk zināšanas šajā jomā, attīstīt  skolotājas  metodiskas  kompetences un  zināšanas, sadarboties ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm – Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Rumānijas, Ungārijas, dalīties ar pieredzi vācu valodas pasniegšanā.  Kursa ietvaros skolotājas apgūva  sadarbības formas, kuras saistītas ar mūzikas aktivitātēm, spēlējot teātri un rakstot tekstus.

Vācu valodas kurss “Fit in Deutsch” veicināja un paplašināja skolotāju vācu valodas prasmes, it īpaši komunikatīvo kompetenci, kā arī piedāvāja jaunas idejas kooperatīvā mācīšanās, skolēnu motivēšanai svešvalodu  apguvē un valodas barjeras pārvarēšanai. Vācu valodas skolotājas strādāja pie satura koncepcijas, iepazinās ar tādām metodēm kā Reziprokes (savstarpēja) lasīšana, ka arī ar jaunām pieejām Intervijas metodei un  vācu pop,  šlageres, —  klasiskas mūzikas izmantošanai, komunicēja ar  vācu valodas nesējiem,  pārņēma  Eiropas labāko inovatīvo pieredzi. Turklāt kursa dalībniekiem bija piedāvāta ļoti interesanta kultūras programma, kas ietvēra  ekskursijas uz Maltas pilsētām — Valletta, Mdina, Gozo salu.

Informāciju sagatavoja Jeļena Sardiko

 

 

 

 

 

.