DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+  projekta kursi  STEM jomā Portugālē

Šī gada jūlijā Portugālē (Porto) starptautiskā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312) ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča un bioloģijas, ķīmijas skolotāja Jeļena Markova apmeklēja tālākizglītības kursus “STEM izglītības veicināšana, izmantojot skolotāju apmācību”. Tajos piedalījās skolotāji no Latvijas, Itālijas, Rumānijas un Portugāles.

Pirmajā kursa dienā notika interesanta ekskursija Porto, kuras laikā dalībnieki iepazinās ar pilsētas vēsturi un apskates vietām. Pēc ekskursijas notika prezentācija par izglītības sistēmu Portugālē.

Atklājot kursus dalībniekus uzrunāja kursu treneris Rikardo Antonio Rosa Vieira. Viņš stāstīja par to, kas ir zinātne (ķīmija, fizika, bioloģija)  — zināšanu kopums laika gaitā uzkrājas kā process jaunu zināšanu radīšanai, tehnoloģija — dabas pasaules modifikācija, māksla — radošā domāšana un lietišķā māksla, matemātika — skaitļu, darbību, modeļu, attiecību valoda, inženierija — tehnoloģijas radīšana, inženiertehniskā projektēšanas process: jautāt, iedomāties, plānot, izveidot, pārbaudīt, uzlabot.

Otrajā dienā notika iepazīšanās ar visu valstu dalībniekiem. Katras valsts skolu komandas bija sagatavojušas prezentācijas un video par savu valsti, pilsētu, izglītības sistēmu un savu skolu. Katra komanda stāstīja par savas skolas STEM izglītības pieredzi.

Kursu dalībnieki apsprieda jēdzienus “kreativitāte”, „efektīva komunikācija”, „inovācijas”.

Tika piedāvāta aktivitāte —  izstrādāt sarakstu ar iespējām, kā STEM izmantot skolās – individuāls un grupu darbs. Latvijas dalībnieki izstrādāja integrētu stundu bioloģijā un matemātikā „Fotosintēze un lineārā attiecība”. Daugavpils 16. vidusskola dalījās pieredzē par integrētām stundām un pasākumu organizēšanu projekta Erasmus+  ietvaros.

Tikšanās dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kas ir STEM, kas nav STEM,  kāpēc STEM? Kā to var izmantot skolā? Kāpēc jāizmanto STEM, kāpēc tas nav jāizmanto?

Trešās dienas aktivitāte: vajadzību analīze un mērķu noteikšanas kultūra. Uzdevums: veidot vislabāk piemērotu apmācības kultūru, noformēt un uzbūvēt katapultu.Ceturtajā dienā  — izveidot klases kabineta sienu ar telpaugiem, gaismu un ierīci fizikas eksperimentam, logo, saukli.Interesanti darbojāmies grupās, dalījāmies savā pieredzē, komunicējām. Notika sacensības par labāko darbu. Mūsu komanda ieguva  nomināciju par kreativitāti.Rezultātā tika uzlabotas zināšanas par STEM un inovācijām, padziļinātas  zināšanas par dažādām STEM aktivitātēm skolēniem, uzlabota spēja atrast un izmantot dažādus mācību resursus, izstrādāt STEM mācību programmu un ieviest to praksē, strādāt pie STEM ieviešanas procesa, motivēt un iesaistīt skolēnus STEM mācīšanās, uzlabota  komunikācija un sociālās prasmes, angļu valodas prasme.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas un pieredzi.

Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam no mums. Kursos ir iegūta liela pieredze darbam skolā. 

Sagatavoja: Daugavpils 16. vidusskolas direktores vietniece,

matemātikas skolotāja R.Urbanoviča un bioloģijas, ķīmijas skolotāja J.Markova

 

 

 

 

 

.