DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mums izdevās!

Beidzas diezgan sarežģīts un neparasts mācību gads. Šajā laikā mums daudz kas bija jāmaina darbā, mēs palikām atbildīgāki, organizētāki un patstāvīgāki. Grūti bija visiem: gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem.

Patīkami, ka arī attālināto mācību laikā skolēni aktīvi nodarbojās ar jaunradi vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju stundās un vizuālās mākslas pulciņos. Gribas pateikt paldies visiem skolēniem, kas mācību gada laikā centās un savlaicīgi iesūtīja savus jaunrades darbus.

Jāatzīmē, ka skolēni aktīvi un veiksmīgi piedalījās dažādos pilsētas, valsts un starptautiskajos konkursos, olimpiādēs un izstādēs. Par aktīvu piedalīšanos konkursos gribas pateikt paldies Adrianai Vanagelei, Anastasijai Kiškelei, Anastasijai Madzeļauskai, Sanitai Eisakai, Oļesjai Bogdanei. Viktorija Ivanova un  Marika Vīksna  ieguva 1. vietu konkursa “Zeme mūsu rokās” pilsētas posmā un tika izvirzītas valsts posmam. Īpašu pateicību gribas izteikt Viktorijai  Ivanovai   un  Elmāram Hodaņonokam, kuri piedalījās starptautiskajā konkursā “Lidice 2021”. Viņu darbi tika godalgoti vietējā posmā un izvirzīti nākamajam posmam Čehijā, kur tie ieguva Čehijas žūrijas simpātiju balvu (jāatzīmē, ka no 800 darbiem kopumā to ieguva tikai 15), skolēni tika apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.

Skolā turpinājās arī tradīcija rīkot tematiskās un personālās izstādes. Šogad tika organizētas vairākas virtuālās izstādes, kā arī Jekaterīnas Ņikoļskas, Tatjanas Petunovas, Alekasandra Ziļa  un  Viktorijas Ivanovas personālās izstādes.

Paldies par atbildīgu un radošu darbu!

Sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Jadviga Osipova