DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tiešsaistes tikšanās Erasmus+ projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” ietvaros

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

2021.gada 26.aprīlī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja skolas direktore O.Dukšinska un angļu valodas skolotāja Ž.Špoģe.

Tikšanās laikā notika pieredzes apmaiņa par projektā veiktajām aktivitātēm, to norisi, nozīmi un efektivitāti. Tika runāts par šādiem jautājumiem: tiešsaistes semināri, stundas un prezentācijas par kiberbulinga pārvarēšanu; inforgrafika par projekta tēmu; jaunu materiālu sagatavošana un  izplatīšana; filma par komunikācijas problēmām (veltīta Pasaules telekomunikāciju dienai); prezentācijas par pārmērīgās sociālo tīklu izmantošanas trūkumiem un sociālo mediju aktivitātēm, piemēram, sludinājumiem, valodas prasmes uzlabošanas vingrinājumiem; pasākuma “Sievietes un zinātne, skatījums uz digitālo dalījumu” organizēšana projekta  dalībskolās. Tikšanās dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek veidota digitālā kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā.

Daugavpils 16. vidusskola dalījās pieredzē par tiešsaistes stundu un pasākumu organizēšanu projekta Erasmus+ «Awesome» ietvaros. 7. klašu skolēniem tika organizētas tiešsaistes stundas par drošību internetā, kurās tika stāstīts par kiberiebiedēšanu, draudiem internetā, kā pasargāt sevi un palīdzēt citiem, par sociālo tīklu izmantošanas drošību, kiberhigiēnu u.c. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā, uzdeva jautājumus par tēmu. 7. klašu skolēniem tika organizēts arī tiešsaistes pasākums “Sievietes zinātnē”, kurā projekta dalībnieku komanda pastāstīja interesantus faktus par sieviešu sasniegumiem zinātnē, tika apspriesti interesanti fakti par sievietēm, kas ir devušas lielu ieguldījumu zinātnē, kā arī dzimumu lomu problēmu agrīnajos gadsimtos, kad sievietēm bija liegta formālā zinātniskā izglītība. Skolēni arī piedalījās viktorīnā “Sievietes nevar nodarboties ar zinātni”.

Tiešsaistes tikšanās noslēgumā dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas un pieredzi, kā arī saskaņoja veicamos uzdevumus, jo darbs pie projekta turpinās. Nākamā tikšanās ar projekta partneriem tiek plānota maijā.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Žanna Špoģe