DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tiešsaistes konference Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

2021.gada 15.aprīlī Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros notika tiešsaistes konference (zoom platformā), kurā piedalījās skolēni un skolotāji no 6 partnerskolām. Konferences mērķi bija attīstīt skolotāju un skolēnu digitālās prasmes, tuvāk iepazīties citam ar citu, pastāstīt par skolas dzīvi ārkārtējās situācijas laikā, kā arī turpmākā darba un mācību perspektīvām.

Atklājot konferenci, dalībniekus uzrunāja Daugavpils 16.vidusskolas projekta koordinatore Jeļena Sardiko. Turpinājumā notika aktīvs un ražīgs darbs. Katrs skolēns pastāstīja par sevi, savām interesēm profesionālajā jomā. Katram partnerim bija iespēja iepazīstināt ar savu skolu. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja 10.klases skolēni Evelīna Vasiļjeva, Viktorija Proško un Deniels Jefanovs, kuri prezentēja mūsu skolu, piedāvātās mācību programmas, kā arī dalījās savā pieredzē, kā viņiem izdodas apgūt zināšanas Covid19 laikā. Itāļu partnerskola dalījās pieredzē par LearnLab digitālās platformas izmantošanu (https://learnlab.net).  Konferences laikā skolēniem bija arī iespēja piedalīties projekta partnerskolu koordinatoru sagatavotajā digitālajā spēlē, kurā viņi atbildēja uz dažādiem jautājumiem par skolas dzīvi, sagatavošanos profesionālajai darbībai un vienu  no galvenajām projekta tēmām – uzņēmējdarbību. Konferences noslēgumā katrs skolēns uzdeva jautājumu par viņu interesējošu tēmu.

Novērtējot pasākumu, dalībnieki to atzina par nozīmīgu internacionālā mērogā, interesantu daudzveidīgu formu apguvē, lietderīgu svešvalodas, digitālo un komunikācijas prasmju attīstīšanā. „Nemaz nenožēloju, ka piedalījos šajā konferencē. Es iepazinos ar jauniem cilvēkiem, uzzināju par viņu interesēm un par skolām dažādās valstīs,” pateica Evelīna.

Liels paldies angļu valodas skolotājai Jeļenai Abramovai par atbalstu.

Ar konferences materiāliem var iepazīties projekta vietnē https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Jeļena Sardiko