DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” tiek īstenots

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

2020./2021.mācību gadā Daugavpils 16.vidusskola turpina īstenot Erasmus+ projektu “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”. Ņemot vērā pasaulē noteiktos ierobežojumus, projekta darbība turpinās attālināti, nenotiek klātienes mobilitātes. Regulāri notiek tiešsaistes tikšanās ar projekta partneriem no Čehijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas, kurās koordinatori apspriež projekta vietējā līmeņa aktivitātes, kas virzītas uz projekta mērķu sasniegšanu.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī veidot jaunatnes kontaktus ar tiem. Lai  ieskatītos uzņēmējdarbības reālajā pasaulē, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi, mūsu skolas projekta dalībnieki – 11.klases skolēni Nikoļa Matjuhina, Lana Daškeviča, Maksims Antonovs un Danila Bulis – sagatavoja jautājumus intervijām ar uzņēmējiem, sazinājās ar dažiem pilsētas uzņēmējiem un intervēja tos. Plānotas vēl vairākas intervijas ar uzņēmējiem.

Tika veikta arī mūsu skolas skolēnu digitālā aptauja – tests «Uzņēmēja personība», ko izveidoja Maksims Antonovs (https://docs.google.com/forms/d/1nV7no-UCGrNWUlBv34B9n_sxWgYhCRSitWwOf42aOsc/edit?ts=5ea83a9c&gxids=7628). Aptaujā piedalījās 85 skolēni vecumā no 15-18 gadiem. Viņiem bija iespēja novērtēt, cik lielā mērā viņiem ir attīstītas uzņēmējdarbībā nepieciešamās pamatprasmes un vai viņiem piemīt uzņēmēja īpašības  (zinātkāre, radošums, patstāvība, iniciatīva, komandas gars, biznesa spēja, patstāvīgums). Testa rezultāti tika apstrādāti un publicēti  projekta tīmekļa vietnē https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt, kā arī TwinSpice eTwinning platformā. Visi projekta materiāli, foto galerija un video ir brīvi pieejami plašai auditorijai.

Lai attīstītu starpkultūru kompetences, stiprinātu Eiropas sadarbību starp partnerskolām,  veicinātu svešvalodu apguvi, 16.aprīlī tiks organizēta tiešsaistes tikšanās skolēniem un skolotājiem no 6 partnerskolām. Tās laikā jauniešiem būs iespēja tuvāk iepazīties citam ar citu, pastāstīt par skolas dzīvi ārkārtējas situācijas laikā, kā arī turpmākā darba perspektīvām. Lai precizētu pasākuma programmu, aprīļa sākumā notiks kārtēja projekta koordinatoru tiešsaistes sanāksme Skype platformā.

Novēlam projekta dalībniekiem veiksmīgu radošu darbu un interesantas iepazīšanās.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Jeļena Sardiko