DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: animācijas filmas “Zelta zirgs” demonstrēšana

2020.gada 18. decembrī projekta «Skolas soma» ietvaros 6. b klases skolēni noskatījas animācijas filmu «Zelta zirgs» un zoom platformā diskutēja klases stundā par tēmu: Labā un ļaunā cīņa animācijas filmā «Zelta zirgs». Mērķis: mācīties  analizēt savas personības stiprās un vājās puses.

Kas ir labais un ļaunais? Kādas ir ļaunā un labā proporcijas reālajā pasaulē? Par šiem jautājumiem skolēni  diskutēja un izteica savu viedokli. Tika izveidota praktiski- matemātiskā  proporcija, kura atklāja pārliecību, ka labā cilvēkā ir vairāk nekā ļaunā (51% labais un 49% ļaunais).  Cilvēks visu mūžu velta savai garīgai attīstībai, kas notiek ar procentu proporciju? Skolēni pieļāva un izvirzīja hipotēzi, ka ļaunā enerģija transformējas labajā.

Secinājumi vieš optimismu un ticību labajam, ja ņemam vērā, ka liela daļa cilvēku tomēr mēģina sevi attīstīt, tad šī proporcija atrodas nepārtraukta mainīguma stāvoklī.  Interesantākais  atklājums stundā bija skolēnu pārliecība, ka labā pasaulē ir 100 reižu vairāk.

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: sociālo zinību, literatūras un valodas stundās.

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju noskatīties filmu “Zelta zirgs”.

Sagatavoja Tamāra Platkova, 6.b klases audzinātāja