DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Daugavpils 16.vidusskola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī

Daugavpils 16. vidusskola  ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par  darbu  eTwinning projektā  «Values making us Valuable».

Projektā “Values making us Valuable” darbojās 6 valstu komandas: Gruzija, Itālija, Ziemeļmaķedonija, Spānija, Turcija un Latvija. Darbu koordinēja 10 skolotāji. 16. vidusskolas komandu pārstāvēja 8. -11. klašu audzēkņi (tagad 9.-12.kl.):  Daškeviča Arina, Jarošenko Kristīne, Ščelčkova Alina, Arefjevs Ņikita, Kaufmans Aleksandrs, Kordoviča Diāna, Osipovs Rostislavs, Pogodina Valerija, Ragele Juliāna, Siļčonoks Daniels, Siņica Anna, Šileinis-Šileiko Žanna, Terehovs Andrejs, Vasile Darja, Vavilovs Dmitrijs un Zaharova Anastasija.

Mūsu projekta galvenā doma, ka ir dažas kopīgās universālas vērtības, kas vieno mūs visus un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku attiecībām. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlējāmies radīt strukturētu veidu, kā mūsu skolēniem mācīt šīs universālās vērtības. Projekta aktivitātes mūsu skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā kultūrā.

Projekta mērķi tika sasniegti. Strādājot projektā, skolēni varēja: iegūt dziļāku izpratni un atzinību par tādām vispārīgām vērtībām kā empātija, cieņa, laipnība, godīgums, mīlestība, miers utt.; saprast, kā šīs vērtības tiek iestrādātas ikvienā kultūrā un vieno cilvēkus no jebkuras kultūras kopējā zemē; ievērot un novērtēt līdzības starp valstīm; uzlabot savu spēju sadarboties un strādāt komandā; uzlabot savu spēju vadīt darbu grupā un iepazīstināt ar darbībām un galaproduktu citus; uzlabot savu valodu prasmi, jo viņi sazinājās angļu valodā; savstarpēji sadarboties, piedalīties kultūras apmaiņā, iegūstot informāciju par partnervalstīm. Skolēni apguva datorrakstpratību un zināšanas par e-sadraudzības darbību. Viņi pilnveidoja prasmes dažādu web2 rīku izmantošanā. Skolēni iepazīstināja ar projekta pieredzi un rezultātiem viņiem apkārt esošos cilvēkus (viņu ģimenes, draugus utt.).

Darbojošies skolēni ir izstrādājuši un prezentējuši vairākus veiksmīgus projektus, ieguvuši nenovērtējamu sadarbības pieredzi ar ārvalstu partneriem un darbu komandā.       

Projekta vadītāja Svetlana Rudjko izsaka pateicību visiem projekta partneriem un dalībniekiem un cer uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja