DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

UNESCO Latvijā

Oktobrī Latvijā norit UNESCO nedēļa. Arī mūsu skolā  notiek tai veltītas aktivitātes. Klases stundās  skolēni pēta un pārrunā informāciju par Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO), UNESCO Latvijas dārgumiem (Rīgas vēsturiskais cents, Strūves ģeodēziskais loks, Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcija, Suitu kultūrtelpa, Dainu skapis, Baltijas valstīs saglabātu dokumentu kopums „BALTIJAS CEĻŠ — cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības», Latvijas Nacionālā bibliotēka un t.t.), notiks viktorīnas:  “Manas valsts galvaspilsēta Rīga” (1.- 7. kl.),  “Daugavpils nacionalitātes” (8. – 12. kl.).

Vai tu zini, ka … ?

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

Atbilstoši UNESCO Konstitūcijai 1992. gadā ar LR Augstākās padomes lēmumu tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK).

UNESCO LNK veicina sekmīgu Latvijas dalību UNESCO, sniedz atzinumus un priekšlikumus par UNESCO kompetences jautājumiem, izstrādā rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai Latvijā, koordinējot to izpildi, piedalās UNESCO un ar to saistīto starpvaldību un starptautisko institūciju darbā, kā arī sniedz informāciju un veido sadarbību Latvijā UNESCO darbības jomās.

UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā ir: kultūras, dabas, nemateriālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana; inovatīvu sadarbības tīklu attīstīšana un koordinēšana; zināšanu sabiedrības veicināšana un zināšanu mobilizēšana; izglītības pieejamības un kvalitātes veicināšana, stiprinot mūžizglītības, iekļaujošās izglītības un ilgtspējības principus un vērtības izglītībā. (Izmantots avots: https://unesco.lv/lv/unesco-latvija/unesco-latvija-1/).

Sagatavoja vēstures un sociālo zinību skolotāja Jeļena Bernāne