DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

4. oktobris – Skolotāju diena

Oktobra pirmajā svētdienā, 4. oktobrī, Latvijā svinēja Skolotāju dienu. Arī mūsu pilsētā un skolā norisinājās šai dienai veltītas aktivitātes.
Skolotāju dienas priekšvakarā, 30.septembrī, Daugavpils teātrī notika Starptautiskās skolotāju dienas svinīgais pasākums “Pasaki paldies skolotājam”, kurā tika pateikts PALDIES katram pedagogam, kurš ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus, tika sveikti pedagogi, kolēģi un administrācijas pārstāvji, kuri nesavtīgi pildīja savu darbu ārkārtas situācijas apstākļos.Daugavpils 16.vidusskolas kolektīvs un direktore Olga Dukšinska tika apbalvoti ar Goda rakstu par operatīvu rīcību un nesavtīgu ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā ārkārtas situācijas apstākļos. Apbalvojumus saņēma arī mūsu skolas skolotājas: Irina Grodze – par skolēniem un kolēģiem sniegto tehnoloģisko atbalstu un radošu darbu attālinātajās matemātikas un informātikas stundās, par enerģiju un pacietību, gatavojot 12. klases skolēnus centralizētajam matemātikas eksāmenam; Jeļena Markova – par skolēniem sniegto atbalstu ķīmijas un bioloģijas apguvē, prasmīgi organizēto darbu attālināto mācību stundās un veiksmīgu sagatavošu centralizētajiem eksāmeniem; Aļona Proščenko – par ieguldījumu, atklājot jaunus fizikas talantus, inovatīvu pieeju attālinātajās mācību stundās, skolēniem un kolēģiem sniegto atbalstu, par rezultatīvu darbu, gatavojot skolēnus centralizētajam fizikas eksāmenam. Pasākumā tika sveikti arī jauni pedagogi, kas šogad ir izsākuši darba gaitas skolā, tai skaitā arī mūsu  sākumskolas skolotāja Elvīra Ivanova un latviešu valodas un literatūras skolotāja Diāna Dūna. Apsveicam!
2.oktobrī mūsu skolas skolēni sagādāja pārsteigumus saviem skolotājiem, lai pateiktos viņiem par pašaizliedzīgu darbu, sniegto atbalstu un plašo sirdi. Viņi dāvināja ziedus un veltīja jaukus vārdus. Daži vidusskolas skolēni vadīja arī stundas savā klasē. Skolēnu parlamenta pārstāvji izrotāja skolas gaiteņus ar paštaisītu dekoru, no paša rīta sagaidīja skolotājus pie ejas un apsveica, pasakot mīļos vārdus un pasniedzot nelielu dāvanu. Skolā virmoja svinīgs un priecīgs noskaņojums.

 

Sagatavoja skolas avīzes redakcija