DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Konkurss “Zinātne uz skatuves- 2020”

2020.gadaā Latvijā jau trešo reizi notika starptautiskais konkurss “Science on stage” dabaszinību, matemātikas, fizikas, astronomijas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un IKT skolotājiem, kuriem ir radošas idejas, kā zinātni padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā.

Četras  mūsu skolas skolotājas – direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, mūzikas skolotāja Lilija Grakova,  dabaszinību skolotāja Jeļena Šilova un ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko – piedalījās konkursā, pārstāvot ne tikai mūsu skolu, bet arī Daugavpili. Visi mūsu pedagogu projekti tika augsti novērtēti, un autores  tika aicinātas uz konkursa otro kārtu, kas notika 5. septembrī Jelgavā, lai prezentētu savus darbus  plašai publikai. Jāatzīst, ka Jelgavā skolotāju darbus apskatījuši un novērtējuši ne tikai komisijas locekļi, bet arī Jelgavas iedzīvotāji, tostarp pilsētas mērs. Klātesošie izrādīja lielu interesi par iesniegtajiem projektiem. Patīkami atzīmēt, ka pieaugušie interesējās par matemātiski muzikālo projektu, bet mazie negāja garām galdiem, uz kuriem bija ģeogrāfiskie un bioloģiskie projekti. Kā skatītājs festivālā piedalījās medicīnas zinātņu doktors Dumpis, kurš ieteica prezentētos darbus ievietot starptautiskajā radošo ideju katalogā, kas tiek publicēts katru gadu. Visi mūsu pedagogu projekti tika apbalvoti ar pateicībām, skolotājas par saviem darbiem saņēma dāvanas, viņas ieguva jauno pieredzi un tika aicinātas piedalīties nākamajā konkursā, kas notiks 2023. gadā.

Skolotājas izsaka pateicību skolas direktorei Olgai Dukšinskai par sniegto atbalstu.

Sagatavoja  Svetlana Rudjko,ģeogrāfijas
   un dabaszinību skolotāja