DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Daugavpils 16. vidusskola jau divus gadus īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.   Neskatoties uz to, ka valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, projektā iesaistītie pedagogi – Valentīna Lipkoviča,  Svetlana Zarjanova,  Ludmila Budreviča,  Ludmila Voicehovska – sākot ar  23.martu sniedza individuālās konsultācijas attālināti. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Skype, e-pasts, Zoom u.c.  Konsultāciju plāna nodrošināšanai tika izmantotas mācību grāmatas, darba burtnīcas, uzdevumi.lv, soma.lv, YouTube u.c.  

Pēc pedagogu un skolēnu sniegtajām atziņām var droši apgalvot, ka šīs konsultācijas bija ļoti nepieciešamas un lietderīgas. Izglītojamie bija pārliecināti, ka saņems palīdzību, atbalstu, jo ar pedagogiem ir izveidojušās uzticamas attiecības. Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gadu. Viena no pedagogiem uzskata, ka, pateicoties projektam PuMPuRS, “izglītojamiem izaug spārni”.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko