DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Higiēnas pamatprincipi

 

Situācijā, kad iespēju robežās tiek pakāpeniski samazināti dažādi ierobežojumi, nedrīkst aizmirst arī par higiēnas pamatprincipu ievērošanu, kas attiecināmi uz klātienes konsultāciju un noslēguma pārbaudījumu norisi.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATGĀDINĀM, ka Ministru kabinetā pieņemti jauni grozījumi saistībā ar mācību procesu izglītības iestādēs: https://likumi.lv/ta/id/314553