DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Otro gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi otrajā semestrī Valentīna Lipkoviča un Svetlana Zarjanova, psiholoģe Ludmila Budreviča un sociālā pedagoģe Ludmila Voicehovska sniedz individuālās konsultācijas 14 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Pedagogi un speciālisti sniedz  individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta mājas darbu izpildē, sniedz emocionālu atbalstu, veido atbalstošu vidi. Šajā pusgadā PuMPuRS projekta ietvaros tiek organizēti dažādi 12 h kursi: februārī mūsu skolas pedagoģi apmeklēja kursus tēmā “Atbalstoša mācību vide — resurss izglītībā”. Martā notiek  kursi par tēmu “Individuāla un grupu konsultēšana — profesionālās darbības veids izglītībā”.

Paldies projekta īstenotājiem par iespēju profesionāli pilnveidoties un bagātināt prasmes darbam ar skolēniem. Kursos iegūtas zināšanas un prasmes palīdzēs dažādot un padarīs efektīvākas nodarbības ar izglītojamiem!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko