DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Zinātniskās pētniecības darbu konference

2020. gada 28. februārī Daugavpils Universitātē jau desmito reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.No mūsu skolas tika izvirzīti 2 darbi. Valodniecības un literatūrzinātnes nozarē 11.klases skolnieces Sofjas Kločonokas darbs “Jānis Grots – laikmetīgā devīze vēstulēs Solveigai un vēstuļu rekvizīti mūsdienās”, darba vadītāja – latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Platkova. Bioloģijas zinātnē 12.klases skolnieces Lauras Matusevičas darbs “Medus komponentu stimulējošās īpašības”, darba vadītāja – bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jeļena Markova. Tika vērtēts gan darba saturs, gan prezentācija.

Sofja Kločonoka tika apbalvota ar Pateicību. Lauras Matusevičas darbs tika apbalvots ar 1. pakāpes diplomu un izvirzīts aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Jelgavā šī gada 3.– 4. aprīlī.

Apsveicam! Paldies jaunietēm par ieguldītu milzīgu darbu! Paldies skolotājām Jeļenai Markovai un Tamārai Platkovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

 

Sagatavoja Aļona Proščenko, direktores vietniece izglītības jomā