DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums

2020.gada 21.februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums, kurā piedalījās 230 skolēnu no 18 Latgales pilsētām. Mūsu skolu pārstāvēja pašpārvaldes locekļi – Daniels Siļčonoks (11.kl.), Žanna Šileinis-Šileiko (11.kl.), Anna Siņica (11.kl.), Anastasija Balinska (12.kl.) – pedagoģe karjeras konsultante Anželika  Anufrijeva un  direktores vietniece izglītības jomā Regīna Urbanoviča.

Latgales plānošanas reģions, Daugavpils pilsētas dome un Vienības pamatskola kooperējās, lai veicinātu jauniešu līderu īpašību attīstību, iniciativitāti un radošumu. Atklājot forumu, dalībniekus uzrunāja (latgaliešu valodā) izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kura īpašu uzmanību pievērsa latgaliešu tradīciju saglabāšanai un jauniešu izglītošanai. Daugavpils pilsētas pašpārvaldes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš informēja skolēnus par izglītības iespējām Daugavpilī un par jauno komunicēšanas metožu attīstību starp Daugavpils pašvaldību un pilsētas jauniešiem. Foruma turpinājumā pieredzējušo speciālistu vadībā dalībnieki aktīvi darbojās grupās: Rīkot un/vai piedalīties. / Motivācija. Kā sevī radīt vēlmi līdzdarboties? / Ideālais atbalsts skolēnu pašpārvaldēm. Ar pašvaldību uz “Tu”. / Brīvprātīgo darbs./ Jaunietis un tā iespējas Eiropā. / Projekti un akcijas – durvis uz rosību. / Mācību uzņēmumi skolā. / Pašpārvalžu sadarbības iespējas un izaicinājumi. Notika arī seminārs pašpārvalžu konsultantiem.

Skolēniem un konsultantiem bija iespēja dalīties pieredzē, stāstot par idejām un priekšlikumiem problēmu risināšanai skolā un sabiedrībā, kā arī attīstīt savu kreativitāti. Paldies organizatoriem un dalībniekiem par iegūto pieredzi jauniešu attīstībā.

 

Sagatavoja Daniels Siļčonoks,

 Daugavpils 16.vidusskolas pašpārvaldes priekšsēdētājs