DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: Daugavpils Novadpētniecības muzeja apmeklējums


Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros š.g. 5. februāri 7.c klases skolēni apmeklēja radošo darbnīcu “Esmu tekstildizaineris” Daugavpils Novadpētniecības muzejā. Pasākuma mērķis bija rosināt interesi par savu pilsētu, cieņu pret cilvēkiem, kas šeit dzīvo un strādā, attīstīt radošas spējas, pilnveidot skolēnu prasmes strādāt grupā un individuāli, sadarboties.

Skolēniem bija iespēja uzzināt daudz interesanta par tekstila vēsturi, par to, kā pareizi strādāt ar šādu materiālu, kādas krāsas izmantot, kādi ir dizaina darba noteikumi. Ar interesi katrs veidoja savu tekstila izstrādājumu. Visiem bija iespēja attīstīt savas radošās spējas. Pateicamies iniciatīvai „Latvijas skolas soma”! Skolēni paplašināja zināšanas par tekstilu un darba tehnikām ar to. Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: vizuālās mākslas stundās un mājturības un tehnoloģiju stundās.

Sagatavoja  Leonarda Krukovska, 7.c klases audzinātāja