DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

Erasmus+ programmas ietvaros 9., 11. un 12. klases skolēni kopā ar direktori Olgu Dukšinsku un angļu valodas skolotāju Žannu Špoģi projektu nedēļas laikā aktīvi darbojās pie projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”.

Ar radošu pieeju un kreatīvām idejām, lai veiksmīgāk piedalītos starptautiskajā projektā, tika ieplānota digitālo spēļu un elektronisko grāmatu par vispopulārākajiem sociālajiem tīkliem veidošana, intervija ar psihologu un aptauja.

Pirmdienas aktivitātes bija iepazīšanās ar darba gaitu, pienākumu sadale un aptaujas veidošana. Tika veikta aptauja par tēmu „Sociālo tīklu lietošana”, kurā piedalījās 9. klašu un vidusskolas skolēni.

Otrdien apkopojām aptaujas rezultātus un atspoguļojām tos, izmantojot PowerPoint programmu. Tā kā ikviens no projekta dalībniekiem bija ieinteresēts vairāk uzzināt par jauniešu atkarību no sociālajiem tīkliem un iespējām, kā risināt šo problēmu, tika pieņemts lēmums intervēt skolas psiholoģi Ludmilu Budreviču. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija videofilmas par Latviju, Daugavpili un mūsu skolu veidošana, ko izmantos vēlāk kā prezentāciju ārzemēs.

Trešajā dienā skolēniem vajadzēja izveidot divas Kahoot! spēles, ar kuru palīdzību ikvienam projekta dalībniekam būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, sociālajiem tīkliem un to vēsturi. Viens no šīs dienas mērķim bija izveidot elektronisko grāmatu par vispopulārākajiem tīkliem, ko mūsu jaunieši lieto ne tikai mācībām, bet arī brīvā laika pavadīšanai. Katrai vietnei veltījām atsevišķu lappusi, kur tika apkopoti dati ne tikai par to, kāpēc skolēni lieto šos tīklus, bet arī par to vēsturi.

Ceturtdien veltījām laiku spēlēm ar sākumskolas skolēniem. Tā bija lieliska iespēja ieinteresēt bērnus un vidusskolas skolēnus, lai samazinātu laiku mobilu telefonu lietošanai. Skolēnu mērķis bija arī analizēt un sistematizēt visu iegūto informāciju. Vēlāk notika projekta koordinatoru un dalībnieku sanāksme, kurā tika apkopoti projektu nedēļas rezultāti un izvirzīti nākotnes mērķi.

Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēni prezentēja darba rezultātus: divas Kahoot! spēles, elektronisko grāmatu, aptaujas rezultātu un videofilmas.

Paveiktais darbs palīdzēs skolēniem un skolotājiem turpināt aktīvu līdzdalību starptautiskajā Erasmus+ projektā.

Sagatavoja Valērija Pečonka, 12. klase