DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projekta īstenošanas ietvaros pilnībā pabeigti būvdarbi Daugavpils 16.vidusskolā

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

Saskaņā ar 15.10.2018.noslēgto līgumu 2019 gada novembrī tika pabeigti būvdarbi un 2020.gada sākumā nodota ekspluatācijā Daugavpils 16.vidusskolas telpās. Paveikto būvdarbu ietvaros tika izremontēti 29 kabineti un 2 laboratorijas, veikta arī LED apgaismojuma ierīkošana, daļēja ventilācijas,  inženiertīklu un apkures sistēmas atjaunošana, esošo tīklu nomaiņa bezvada datortīklu ierīkošanai, kā arī atjaunota skolas sporta infrastruktūra — veikta baseinu tehnoloģisko iekārtu maiņa un sporta zāles kosmētiskais remonts.

 

 

2019.gada 4.kvartālā tika veikts ergonomisko mēbeļu piegādes iepirkums Daugavpils 13.vidusskolas un Daugavpils 16.vidusskolas vajadzībām, kura rezultātā projekta ietvaros tika aprīkotas skolu mācību telpas.

Daugavpils 13.vidusskolā bez atkāpēm no grafika turpinās būvdarbi būvniecības konstrukciju nostiprināšanai, 2019.gada beigās uzsākti būvdarbi arī Saskaņas pamatskolas ēkā Parādes ielā 7. Dotā brīdī tiek veikti demontāžas darbi un būvprojekta risinājumu detalizācija.

 

 

Tuvākajā laikā ir plānots veikt IKT aprīkojuma iepirkuma procedūru Daugavpils 13.vidusskolas un 16.vidusskolas vajadzībām.

 

Projekta mērķis ir  Daugavpils pilsētas piecu izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējie izdevumi: 6 268 269.95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 592 169.43 EUR, no tiem ERAF finansējums: 77.82% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 795  506.00 EUR.