DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Starptautiskie e-Twinning projekti ir veiksmīgi noslēgušies

8.-11. klašu skolēni un 16. vidusskolas skolotāji Svetlana Rūdjko un Regīna Urbanoviča 2.semestrī veiksmīgi turpināja darbu pie starptautiskajiem e-Twinning projektiem “Values making us Valuable” un “Generation & School”, kas mācību gada beigās ir veiksmīgi noslēgušies.

Projekta “Values making us Valuable” koordinatori uzrunā tā dalībniekus: “Cienījamie kolēģi, skolēni un vecāki, kas jau no paša sākuma atbalsta projektu, mūsu projekts “Vērtības, kas mūs padara vērtīgus” ir noslēdzies. Kopš 2019. gada oktobra mēs esam strādājuši pie universālām vērtībām, kas mūs vieno un apvieno. Projekta galvenais mērķis bija sniegt iespēju mūsu izcilajiem jauniešiem novērtēt ētisko vērtību nozīmi un universālumu. Viss darbs, ko projekta laikā veica mūsu skolēni, bija brīnišķīgs un ļoti vērtīgs. Pateicamies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Mēs ceram, ka empātija vienmēr apgaismos jūsu ceļu, godīgums vienmēr bruģēs ceļu taisnīgumam, laipnība vienmēr glorificēs jūsu pasauli, cieņa vienmēr cienīs jūsu personību, miers nesīs harmoniju jūsu iekšējā pasaulē un mīlestība liks jums spīdēt kā zvaigznēm visu mūžu.”

Projekts “Values making us Valuable” ir radīts ar domu, ka ir dažas kopīgas universālas vērtības, kas vieno mūs visus un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku attiecībām. Projekta aktivitātes mūsu skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā kultūrā.

Projekta īstenošanas laikā dalībnieki:

  • veidoja albumus,tīmekļalietojumprogrammas,dienasgrāmatas,plakātus,dzejoļus, logo;
  • paplašinājasavuredzēslokuparcitāmvalstīmunkultūrām;
  • novērtējauniversālovērtībuietekmiunnozīmi;
  • izmantojadažādusTwinspacelīdzekļus(tērzēšanas,translācijaspasākumi,diskusijuforumic.);
  • izmantojadažādus web2līdzekļus (padlet, google tools, powerpoint, canva, kahoot, animoto, kizoa, story jump wire, postermywall, learningapps, pizap. voki, avatarmaker surveyform);
  • pilnveidoja angļuvalodasunsaziņasprasmes;
  • strādājakākomandaunsadarbojās, lai sasniegtu kopējo mērķi;
  • strādājaarvienaudžiemvalstsunstarpvalstugrupās;
  • veica savuspētījumusunpilnveidojaanalīzesunnovērtēšanas

Projekta noslēgumā dalībnieki izveidoja vispārīgu, kopīgu “Universālo vērtību” vārdnīcu.

Projekta “Generation & School” rezultāts bija filmas veidošana, kurā projekta dalībnieki no dažādām valstīm veica intervijas ar beibibumeru paaudzes pārstāvjiem. Jaunajai paaudzei bija interesanti uzzināt, ko domā vecākā paaudze par mūsdienu jauniešiem, par ikdienas datorizāciju, mobilajiem telefoniem un smartfoniem. Interesants fakts, ka dažādās valstīs beibibumeru paaudzes atbildes uz intervijas jautājumiem bija līdzīgas.

Strādājot pie projektiem, Latvijas komandas dalībnieki sadarbojās ar šādām valstīm: Turcija, Spānija, Portugāle, Gruzija, Polija, Maķedonija un Francija. Līdzdarbojoties projektos, jaunieši paplašināja savu redzesloku, uzlaboja savas prasmes sadarboties un draudzēties.

Sagatavoja e-Twinning projektu koordinatore Svetlana Rudjko