DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”

3. februārī Daugavpils 16.vudusskolā sākās projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”. Tās mērķis ir iemācīt skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes, radot vidi, kurā veidojas skolēnu projektēšanas prasmes un iemaņas, attīstot skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes, veidojot mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtības izjūtu, ietverot  katra skolēna darbību, viņa pieredzi, domas un intereses.

4.c klase projektu nedēļas  ietvaros uzsāka darbu pie tēmas “Es  ģimenē, skolā, pilsētā, valstī”. Skolēnu konsultē pedagogi Žanna Ugarenko un Juris Bleidelis. Darbs tika veikts grupās, skolēni centās saprast un apzināties savu vietu ģimenē, savu lomu mūsu sarežģītajā un daudzveidīgajā pasaulē. Viņi pētīja savas dzimtas vēsturi un saknes.

Kas ir logo? Kāda nozīme ir ietverta  Daugavpils pilsētas   logo? Kādi ir mūsu pilsētas simboli? To pētīja 2.b klases skolēni (skolotāja konsultante Tatjana Anufrijeva). Arī viņi zīmēja, krāsoja pilsētas simbolu attēlus.

2.c klases projekta tēma ir “Mana pils – Daugavpils”( skolotāja konsultante Viktorija Mikilina). Skolēni stāstīja, ko viņi zina par pilsētu, ar interesi skatījās video, veidoja krāsainus  plakātus.

7.b klases skolēni iepazinās ar Daugavpils vēsturi: dibināšanas laiku, pilsētas nosaukumiem, ģerboni, karogu (skolotāja konsultante Oksana Gedzjuna).

 

Skolas avīzes redakcija