DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Polijā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

No 2020.gada 21.janvāra līdz 23.janvārim vidusskolā Poznaņā (Polijā) notika pirmā projekta «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” („Are we really social with social media?”) aktivitāte, kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja direktore Olga Dukšinska, angļu valodas skolotāja Žanna Špoģe un latviešu valodas skolotāja Anželika Anufrijeva.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar visu valstu dalībniekiem. Katra komanda pastāstīja par savu skolu, pilsētu un valsti. Tika rādītas gan prezentācijas, gan videofilmas, akcentēts projekta svarīgums gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Notika ekskursija pa vidusskolu Poznaņā, kuras laikā mums bija iespēja iepazīt tuvāk mācību procesa organizēšanu, apgūstamos mācību priekšmetus un skolas vidi.

Turpmākajās dienās norisinājās aktīvs darbs. Vispirms projekta dalībnieki izvērtēja katras komandas izveidotos logo un no 18 izvēlējās vienu, kuru apstiprināja kā projekta logo. Tālāk mēs padziļinājām savas zināšanas par digitālo kompetenci. Polijas un Igaunijas partneri stāstīja par digitālās kompetences jēdzienu, tās līmeņiem, veidošanu un izmantošanu. Katras valsts komanda izvērtēja izglītojamo un pedagogu digitālās kompetences līmeni, nonākot pie secinājuma, ka dziļākai jautājuma izpratnei nepieciešams veikt aptauju, lai iegūtie dati būtu objektīvi. Projekta dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek veidota digitālā kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā. Pēc dalībnieku novērojumiem, izglītojamie un skolotāji aktīvi un lietderīgi izmanto dažādus e-resursus, toties krietni mazāks ir tādu skaits, kuri paši prot veidot programmas.

Notika arī darba izvērtēšana. Dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas, apsprieda jau paveikto un saskaņoja veicamos uzdevumus, lai sasniegtu projekta mērķi – veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.

Projekta partneriem bija arī iespēja iepazīt Polijas un Poznaņas kultūru, tradīcijas un vēsturi. Mēs apmeklējam salu Island Tumski, interaktīvo muzeju ICHOT, Imperial Castle un citas Poznaņas ievērojamās vietas.

Nākamā tikšanās ar projekta partneriem – skolēniem un skolotājiem – tiek plānota Horvātijā.

 

Sagatavoja latviešu valodas skolotāja Anželika Anufrijeva