DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

2019.gada 1.oktobrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu «Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? Are we really social with social media?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3 īstenošanu.

Projektā tiek koncentrēta sociālo mediju pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana, akcentējot atkarības pārvarēšanu un jauniešu motivēšanu mērķtiecīgai sociālo mediju izmantošanai. Projekta mērķi ir veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.

Oktobrī – decembrī projekta dalībnieki, aktīvi darbojoties gan individuāli, gan grupās, veica dažādus uzdevumus. Katrs projekta dalībnieks sagatavoja prezentāciju un pastāstīja par sevi un sociālo mediju lomu viņa dzīvē. Priecē, ka mūsu jaunieši tos izmanto ne tikai izklaidei, bet arī komunikācijas veidošanai, sevis izglītošanai un attīstīšanai. Arī katrs dalībnieks izstrādāja un noformēja 3 projekta logotipus, kurus kārtēja sanāksmē apsprieda un izvērtēja, veiksmīgāko logotipu publicēja eTwinning tīklā. Nākamais solis bija projekta banera noformēšana. Darbojoties grupās, jaunieši izvirzīja savas idejas un priekšlikumus, diskutēja par tiem, veidoja skices, veiksmīgāko variantu noformēja, izmantojot datorprogrammu. Paralēli visām aktivitātēm tika veidota arī videofilma par projekta īstenošanas gaitu.

Darbs pie projekta turpinās, dalībniekiem priekšā vēl citi veicami uzdevumi, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni.

Informāciju sagatavoja Anželika Anufrijeva