DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Ekskursija uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju

13.novembrī 4.c klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, kur  iepazinās ar tās darbu. Policijas darbinieki pastāstīja par profesionālās darbības virzieniem: likumpārkāpumu profilaksi; sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanu; palīdzības sniegšanu valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu; lēmumu pieņemšanu un rīkošanos nozieguma novēršanai gadījumos, kad saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu. Policijas darbinieki  īsteno patrulēšanu pilsētā, fiksē administratīvus pārkāpumus, strādā ar nepilngadīgajām personām un pieaugušajiem.

Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt informāciju par personas tiesībām un pienākumiem konkrētās situācijās: gan skolā, gan pagalmā, gan sabiedriskajā vietā.

Paldies skolas vadībai un atbalsta komandai par iespēju tiokties ar speciālistiem, uzzinot  svarīgu informāciju. Iegūtās zināšanas noderēs gan reālā dzīvē, gan mācību procesā: klases stundā, sociālo zinību stundās.

Sagatavoja Žanna Ugarenko, 4.c kl.audzinātāja