DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā

Rudens brīvdienās 16.vidusskolas 11. klases skolēni Žanna Šileinis-Šileiko un Daniels Siļčonoks ar ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāju Svetlanu Rudko piedalījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajās mācībās „Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas norisinājās viesnīcā “Baltvilla”, Garkalnes novadā. Divu dienu laikā komandas no 10 Latvijas skolām mācījās plānot un rakstīt Erasmus+ projektus. Rezultātā tika apgūtas šādas tēmas:

  • Neformālās izglītības pamatprincipi un neformālās izglītības metodes.
  • “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpuss: mobilitātes projektu veidi, mērķi un piemēri.
  • Starptautiskās mobilitātes skolas vidē – iespējas un izaicinājumi.
  • “Erasmus+: Jaunatne darbība” un Eiropas Solidaritātes korpuss – mobilitātes projektu izstrādes un īstenošanas pamati.
  • Inovatīvu projektu ideju ģenerēšana.
  • Skolotāja loma un sadarbība ar jauniešiem neformālās izglītības aktivitātēs.
  • Jauniešu iesaistīšanas un motivēšanas plāna izstrāde.
  • Ieguvumi no neformālās izglītības skolotājam.
  • Mobilitātes projektu izstrādei un īstenošanai nepieciešamā sadarbības tīkla, atbalsta un resursu apzināšana.

Jāatzīmē, ka mācības notika nepiespiestā gaisotnē. Dalībnieki ne tikai uzzināja daudz jauna, kas viņiem noderēs mācību procesā, bet arī atpūtās skaistā ezera krastā.

Sagatavoja Svetlana Rudjko,
 ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja