DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

13.novembrī Vecāku diena

13.novembrī  Vecāku diena

 

Skolas vadības konsultācijas vecākiem: 15:00 – 19:00
Mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas vecākiem: 16:00 – 19:00

 

Vecāku tikšanās ar skolas vadību:

 

Tēma: Valsts pārbadījumu norises kārtība.

9., 12.kl.

18:00 aktu zālē

 

            Skolas vadība