DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ kursi Spānijā

Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312, “Improving the quality of school education and good practice for educators in developing students’ transversal competences”) īstenošanu.

No šī gada 14.oktobra līdz 21.oktobrim Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece Zigrīda Panfilova un angļu valodas skolotāja Viktorija Mikuļina veiksmīgi piedalījās pirmajā šī starptautiskā projekta aktivitātē – tālākizglītības kursos “Inclusion starts with I– learning to live together” (“Iekļaušana sākas ar mani – mācāmies dzīvot kopā”). Kursi norisinājās Spānijai piederošajā Tenerifes salā. Tajos piedalījās skolotāji no Lietuvas, Francijas, Polijas, Vācijas un Somijas.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar visu valstu dalībniekiem un kursu vadītāju no Rumānijas Marilenu Cointescu. Katrs pastāstīja par savu valsti un skolu. Runājām arī par to, kas ir kultūra, kādas ir tās iezīmes, cik svarīgi ir pieņemt un cienīt citādo. Tā kā tā bija pirmā nodarbību diena, ar Carusel metodi spriedām par to, ko sagaidām no kursiem, kādas ir mūsu bažas, ko varam piedāvāt.

Turpmākajā nedēļā strādājam ļoti intensīvi, katru dienu uzzinot kaut ko jaunu.

Ar aktivitātes “Vilciens” palīdzību pārliecinājāmies, cik nepareizu iespaidu par cilvēkiem var radīt stereotipi. Vai esam toleranti, vai spējam pieņem citas kultūras pārstāvjus, kā protam komunicēt? Rast atbildes uz šiem jautājumiem nemaz nebija tik viegli. Interesanti bija strādāt internacionālā komandā, jo katras valsts dalībnieka domas nedaudz atšķīrās. Veicām aktivitātes, lai noskaidrotu, kāds ir mūsdienīgs un radošs skolotājs, kādas metodes izmanto savā darbā. Jāpiebilst, ka arī skolotāji no citām valstīm izmanto metodes, kuras ir labi zināmas mums.

Interesantas bija lomu spēles, kas var palīdzēt risināt konfliktsituācijas starp skolēniem, vecākiem, skolotājiem. Sapratām, ka tas nav viegls process, ir vajadzīgs laiks, pacietība un pat dažādu speciālistu iesaistīšana.

Mēs, protams, visi gribam, lai skolēni būtu motivēti. Skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanā liela nozīme ir gan skolotājiem, gan vecākiem. Viņi var būt kā virzītāji un piemērs, taču svarīga ir katra skolēna iekšējā motivācija.

Nonācām pie secinājuma, ka arī pašam skolotājam jāmainās, jāvelta laiks personīgajai izaugsmei. Te var palīdzēt GROW (Goal, Reality, Options, Way) modelis, kas ļauj izprast, ko tu vēlies, kas notiek pašlaik, kādas ir iespējas sasniegt mērķi, kāds ir ceļš uz šo mērķi. Ļoti interesanta ir arī Starbursting metode, kas ļauj izanalizēt problēmu no dažādām pusēm (kā? kāpēc? kad? kur? utt.).

Viens no kursu moto bija darbs komandā. Salīdzinājām, ar ko atšķiras grupa no komandas, dalījāmies pieredzē, kas vajadzīgs komandas izaugsmei, ar Belbin metodi izspriedām, kā sadalīt pienākumus komandā.

Kursus pabeidzām ar izvērtēšanu, idejām par to, kā dalīties ar gūto pieredzi un nelielām skumjām par šķiršanos. Pārējie kursu dalībnieki bija kļuvuši ne tikai par domu biedriem, bet īstiem draugiem.

Dalība šajos kursos ļāva sadarboties ar citu valstu pārstāvjiem, saprast, ka mēs īpaši neatšķiramies, jo visus vieno kopīgs mērķis – zinošas un lietpratīgas personības veidošana. Šajā procesā, neapšaubāmi,  ļoti liela nozīme ir skolotājam.

Nobeigumā daži vārdi par vienreizējo vulkāniskās izcelsmes Tenerifes salu. Mums bija iespēja iepazīties ar šīs salas unikālo dabu, arhitektūru, vēsturi, baudīt tradicionālos ēdienus. Tenerife ir vieta, kur piepildās sapņi.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi skolas direktorei Olgai Dukšinskai.

Informāciju sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece Z.Panfilova