DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolā uzsāk īstenot jaunu Erasmus+ projektu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts «Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā » Nr.2019-1-LV01-KA101-060312

2019.gada 1.jūnijā Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta «Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā»  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312, “Improving the quality of school education and good practice for educators in developing students’ transversal competences”) īstenošanu.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un sagatavotu konkurentspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, veiksmīgi realizētu skolas  STEM cikla, angļu un vācu valodas programmas, pedagogiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties starptautiskos apmācību kursos un semināros Spānijā, Portugālē, Itālijā un Maltā, paaugstināt profesionālās kompetences, pilnveidot savas valodu prasmes un iepazīties ar Eiropas valstu kultūru un tradīcijām. Projekta laikā tiks attīstītas  dalībnieku personīgās kompetences, t.sk.  iegūta Eiropas apziņa,  uzlabotas vācu un angļu valodas zināšanas, darbs ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, sociālās, sadarbības, organizatoriskās un tehniskās prasmes.

Projekta mērķi ir:

  • skolas vadības un skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;
  • mācību procesa modernizēšana atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;
  • inovatīvo metožu ieviešana;
  • pedagogu svešvalodu kompetences uzlabošana;
  • skolēnu atbalsta plānu, STEM un vācu valodas mācību programmu izstrādāšana un pilnveidošana;
  • labākās inovatīvās Eiropas pieredzes pārņemšana.

Projektā tiek iesaistīti  skolas direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā un 9 skolotāji, kas strādā pamatskolā un vidusskolā, aktīvi piedalās starptautisko projektu darbībā. Projekta kopējais finansējums ir 26457,00 EUR.

Projekts tiek realizēts vairākos posmos: sagatavošanās, īstenošana (mobilitātes) un labās prakses pārņemšana, rezultātu pielietošana, semināri un publicitāte. Paredzēta dalībnieku uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, informēšana par projekta gaitu dažādos medijos.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada 31.augustam.

 

Sagatavoja:

skolas direktore, projekta koordinatore Olga Dukšinska

pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva