DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”)

Daugavpils 16.vidusskola realizēja starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku.

          Projekta mērķi:

  • palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”,
  • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai izveidotu saikni ar vienaudžiem no citam valstīm, kas ir ieinteresēti matemātikā un mūzikā.
  • palielināt skolēnu interesi par tautasdziesmām un mūziku, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes.

 

Projekta “Vienādojumu mūzika” gaitā skolēni sastādīja interesantus vienādojumus, kā arī teksta uzdevumus, kurus var atrisināt ar vienādojumu palīdzību. Vienādojuma saknēm (risinājumam) obligāti jābūt naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol – 5, la – 6, si – 7. Projekta dalībnieki apmainījās ar uzdevumiem tālākai atrisināšanai. Katra komanda sūtīja partneriem šifrētas (notis pārveidotas skaitļos) savas valsts tautasdziesmu melodijas, veidoja muzikālo video ar savas melodijas atskaņošanu un partneru uzminēto melodiju.

Projekta plānotais rezultāts tika sasniegts – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem un video albums ar tautas dziesmām. Projekta gaitā izstrādāta unikāla metodika – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs izprast un nostiprināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, iepazīstināt skolēnus ar citu valstu tautasdziesmām.

        

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece
izglītības jomā, matemātikas skolotāja