DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Neaizmirstams brauciens uz Lietuvu


Mūsu skola jau 5 gadus veiksmīgi piedalās starptautiskajos e-Twinning projektos. Šajā gadā uzsākti daži jauni projekti, tajā skaitā arī matemātiskais – “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”), kura iesniedzēja ir direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties ar ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko, mūzikas skolotāju Liliju Grakovu, dalībnieki ir 10. klases skolēni.

Projekta “Vienādojumu mūzika” gaitā skolēni sastādīja interesantus vienādojumus, kā arī teksta uzdevumus, kurus var atrisināt ar vienādojumu palīdzību. Vienādojuma saknēm (risinājumam) obligāti jābūt naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol – 5, la – 6, si – 7. Projekta dalībnieki apmainījās ar uzdevumiem tālākai atrisināšanai. Katra komanda sūtīja partneriem šifrētas (notis pārveidotas skaitļos) savas valsts tautasdziesmu melodijas, veidoja muzikālo video ar savas melodijas atskaņošanu un partneru uzminēto melodiju.

Viena no valstīm, kas piedalās projektā, ir Lietuva. Naujamiestis ģimnāzija (atrodas netālu no Panevēžas), mūsu uzticamais partneris e-Twinning projektos, 26. aprīlī aicināja ciemos mūsu komandu. Tikšanās mērķi ir: iepazīšanās ar Lietuvas izglītības sistēmu, matemātiskā viktorīna starp Latvijas un Lietuvas komandu dalībniekiem, veikto darbu analīze un kultūras programma, kas iepazīstina ar vietējām tradīcijām.

 

Sagaidīja mūs ar pārsteigumu. Tiklīdz mēs izkāpām no autobusa, atskanēja dziesma „Bēdu manu, lielu bēdu” Lietuvas komandas skolēnu, projekta vadītājas un ģimnāzijas direktores izpildījumā. Tā bija tieši tā dziesma, ko mēs piedāvājām uzminēt partnervalstīm. Mēs labprāt pievienojām savas balsis un kopā nodziedājām šo tautasdziesmu.

Pirms šīs tikšanās komandu dalībnieki bija sazinājušies virtuāli, un tāpēc sākumā bija neparasti komunicēt klātienē, atrodoties blakus viens otram, vēl jo vairāk runājot angļu valodā, taču pēc kopīgām dziesmām lietuviešu, latviešu un angļu valodā visi ierobežojumi tika pārvarēti. Mūsu audzēkņi uzzināja, ka skolēni Lietuvas vidusskolās matemātikā mācās integrāļus un atvasinājumus, bet 10. klasē nemācās logaritmus. Latvijas un Lietuvas izglītības sistēmā un matemātikas programmā atradām daudz kopīgā un atšķirīgā. Matemātiskā viktorīna parādīja, ka abas komandas māk veiksmīgi atrisināt vienādojumus, tajā uzvarēja mūsu skolas skolniece Juliāna Ragele.

Kultūras programmas ietvaros mēs apmeklējām maiznīcu, kurā ikviens varēja pagatavot mīklu pēc senas lietuviešu receptes un izcept rudzu maizi, ko varēja atvest mājās, apmeklējām rezervātu, kurā dzīvo sarkanajā grāmatā ierakstīti bizoni. Sazinoties ar mūsu partneriem no Lietuvas, kas šajā laikā kļuva par mūsu draugiem, brīvā dabā grilējām lietuviešu mājas desiņas. Lietuvas komanda sagatavoja mums dažādas spēles, kuras bija tik interesanti un jautri spēlēt kopā. Laiks pagāja ātri, vajadzēja atgriezties mājās. Un visi audzēkņi un skolotāji domāja tikai par vienu: kad varēsim satikties vēlreiz.

Sagatavoja Regīna Urbanoviča,
direktora vietniece izglītības jomā