DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Sadancis “Dejotprieks”

Šī gada 17.aprīlī mūsu skolā notika sadancis “Dejotprieks”, kurā piedalījās 70 mūsu skolas audzēkņi. Tie ir tautas deju pulciņa “Strautiņš” 1.- 2. un 3.- 4.klašu dejotāji, kas izpildīja skolēnu dziesmu un deju programmā iekļautas dejas, mūsdienu deju pulciņa 5.-9. klašu skolnieces, sporta deju pulciņa “Zemgalīte” dalībnieki.

Mums šogad apritēja 3 gadi. Skolēni ar lielu degsmi apmeklē deju nodarbības, piedalās dažādos konkursos, deju skatēs un sacensībās, iegūstot godalgotas vietas. Liels paldies mūsu skolēniem un viņu vecākiem, kuri vienmēr ir blakus un atbalsta savus bērnus. Tāpēc arī dejotājiem ir īpaši liels dejotprieks un vēlme uzstāties, rādīt savu ieguldīto darbu un gūt labus rezultātus. Šī pasākuma dalībnieki bija ļoti priecīgi, redzot savus vecākus kuplā skaitā. Tas mūs visus vieno un saliedē vienā lielā saimē. Paldies skolas administrācijai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā!

Šī gada 25.maijā tautas deju kolektīvs “Strautiņš” piedalīsies skaistā deju festivālā “Latvju bērni danci veda”, kurš notiks gleznainajā Alūksnē. Skolēniem tas būs jauks, ar interesantiem piedzīvojumiem bagāts brauciens. Novēlēsim mūsu dejotājiem veiksmīgu braucienu!

Sagatavoja Marina Medunecka, deju skolotāja,

Alīna Šumilo,4.c klases audzinātāja