DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

 

Apsveicam Valēriju Pečonku ar iegūto III pakāpi Valsts ZPD konferencē!

 

12.aprīlī Rīgā notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu 3. posms – Valsts ZPD konference, kurā piedalījās reģionālo ZPD konferenču 1. un 2. pakāpes ieguvēji. Tā tika organizēta, lai veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, iepazīstinātu viņus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm un veidotu viņos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.

Konferences laikā skolēni prezentēja stendu referātus kādā zinātņu nozarē, tos izvērtēja stingra attiecīgās nozares pieaicināto ekspertu un speciālistu komisija, kā arī uzdeva jautājumus par izstrādāto ZPD. Šajā konferencē uzstājās arī mūsu skolas 11.klases skolniece Valērija Pečonka, prezentējot stendu referātu par tēmu  “Civiliedzīvotāji Daugavpilī 2.Pasaules kara laikā”. Jāatzīmē, ka ZPD un stendu referāta izstrādē tika ieguldīts milzīgs darbs, kas prasīja neizsīkstošu enerģiju, pacietību, pētniecības metožu pārzināšanu un prasmi tās izmantot. Daudzas stundas ir pavādītas bibliotēkā un arhīvā, lai pētītu vēstures avotus un atlasītu svarīgāko informāciju, kura pēc tām bija jāanalizē, jāsalīdzina un jāsistematizē. Valērijai izdevās augstā līmenī paveikt šo apjomīgu un laikietilpīgu darbu, kā arī prezentēt to un prasmīgi atbildēt uz ekspertu jautājumiem.  

Paldies Valērijai Pečonkai un ZPD vadītājai – vēstures skolotājai Jeļenai Bernānei par paveikto darbu!

Sagatavoja Aļona Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā