DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkurss

Mūsu skolas 11.klases skolniece Valērija Pečonka izstrādāja un aizstāvēja zinātniski pētniecisko darbu “Civiliedzīvotāji Daugavpilī 2. Pasaules kara laikā”. ZPD vadītāja – vēstures skolotāja Jeļena Bernāne. Valērija savu darbu aizstāvēja Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konkursā, kas notika 8. martā un ieguva II pakāpi. Iegūtais punktu skaits ļauj Valērijai prezentēt savu zinātniski pētniecisko darbu arī Latvijas skolēnu 43. zinātniskajā konferencē, kura notiks Rīgā 12.aprīlī. Liels paldies ZPD vadītājai Jeļenai Bernānei par sniegto atbalstu ZPD izstrādē!

Lepojamies ar Valērijas panākumiem un vēlam veiksmi arī valsts posmā.

Sagatavoja Aļona Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā