DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika”(“The music of equations”)

Daugavpils 16.vidusskola realizē starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

      Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku.

          Projekta mērķi:

  • palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”,
  • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai izveidotu saikni ar vienaudžiem no citam valstīm, kas ir ieinteresēti matemātikā un mūzikā.
  • palielināt skolēnu interesi par tautasdziesmām un mūziku, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes.

         Projekta rezultāts:

Tīmekļa vietnes izveide ar interaktīvu e-grāmatu un video materiāliem, kas palīdzēs izprast un nostiprināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, iepazīstināt skolēnus ar citu valstu tautasdziesmām.

         Projekta darba gaitā skolēni veidoja prezentāciju par sevi, savu skolu, pilsētu, Latviju.  Izdomāja  interaktīvus uzdevumus, izmantojot programmu Learning. Apps, un vienadojumus, risināja tos un piedavāja to darīt saviem projekta partnieriem. Dalībnieki mācījās tautasdziesmas un pārveidoja  notis  skaitļos.

Sagatavoja Regina Urbanoviča, direktores vietniece
izglītības jomā, matemātikas skolotāja