DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projektu nedēļa “Nākotnes skola un mēs”

Šodien skolas aktu zālē visas klases prezentēja paveiktā darba rezultātu. Katrai klasei ir citādāka  projekta ideja un savs skatījums uz nākotnes skolu. Taču visi atzīmēja, ka nākotnē gan mācību procesam, gan pašam skolēnam jābūt atraktīvam, kreatīvam, interaktīvam un aizraujošam. 

Projektu nedēļas laikā 3.b klases skolēni kopā ar projekta vadītājām V.Vasiļonoku un T.Anufrijevu strādāja un runāja par tēmu «Nākotnes skola». “Mēs kopā  skatījāmies video par neparastām skolām pasaulē un tās apspriedām, intervējām dažus skolotājus, lai uzzinātu viņu viedokļus par nākotnes skolu, lasījām interesantas grāmatas un zīmējām nākotnes skolas formu, rakstījām vēstules nākotnes skolēniem, kopīgi izveidojām nākotnes skolas maketu. Strādājām centīgi un radoši!” stāstīja par darbu Vita Vasiļonoka, 3.b klases audzinātāja.

4.b klases skolēni projektu nedēļā veidoja nākotnes skolas mācību priekšmetu vizītkartes. Skolēni darbojās radošajās grupās, izmantoja dažādas mācību formas un noskaidroja, ka nākotnes skolā visnozīmīgākie mācību priekšmeti būs informātika, angļu valoda un sports. Galvenais secinājums: veselā ķermenī ir vesels gars.

10.klases skolēni pētīja un salīdzināja izglītības sistēmu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Viņi analizēja mācību gada garumu, pārbaudes darbu un mājas darbu sistēmu, skolas formu, kā arī veidoja nākotnes skolas tēlu.

Paldies visiem skolēniem un darbu vadītājiem par radošām idejām un veiksmīgi paveikto darbu.

Skolas avīzes redakcija