DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Svinam Latvijai 100

Latvija — tā ir mūsu zeme,

mūsu dzimtene un mājas.

 Mūsu lepnums, mūsu dziesmas,

kas pār mūsu zemi klājas.

 Mums ir zaļākā daba,

 dzidrākās debesis, zilākā jūra.

 Un sirdsbagāti cilvēki.

 

Svinīgi un aizkustinoši, ar degsmi un entuziasmu pienākusi valsts simtās jubilejas svētku nedēļa! Šos svētkus sagaidām ar labi padarītu darbu, ar dziesmām, kas ielīksmo sirdis. Mūsu skolā 16. novembrī notika svētku sadziedāšanās, kur katra klase bija sagatavojusi savu apsveikuma dziesmu Latvijai. Skolas direktore Olga Dukšinska apsveica skolas pedagogus, skolēnus un svētku viesus šajos nozīmīgajos valstij un ikvienam no mums svētkos. Trīs reizes atkārtoti kā spēka vārdi skanēja novēlējums:,,Saules mūžu Latvijai!”

Svētku koncertā varējām novērtēt, cik talantīgi, radoši un aizrautīgi ir mūsu skolēni. Mūzikas pedagogu Lilijas Grakovas un Veronikas Kaluginas-Romanovas vadībā skanēja dziesmas kora, ansambļa un tautas mūzikas instrumentu ansambļa izpildījumā. Kā vienmēr, aizrautību un dejas prieku mums dāvāja tautas deju kolektīvs ,,Strautiņš” Marinas Meduņeckas vadībā. Mūsu svētku vadītāji Valērija Pečonka un Valērijs Meduņeckis ar sirsnīgumu un emocionalitāti aizkustināja skatītāju sirdis.

Ko gan mēs varam dāvināt Latvijai? Protams – MĪLESTĪBU. Šodien svinam Latvijas 100. dzimšanas dienu, bet kāda būs Latvija nākotnē – pēc desmit, divdesmit un simts gadiem – tas atkarīgs no mūsu labajiem darbiem, domām un dāvinātās mīlestības savai Dzimtenei.

Pateicība visiem, kas piedalījās svētku pasākuma rīkošanā: Olgai Dukšinskai, Regīnai Urbanovičai, Birutai Aizbaltei, Lilijai Grakovai, Veronikai Kaluginai-Romanovai, Marinai Meduņeckai, Tatjanai Pečonkai, Ivanam Aļohno, Sergejam Ivanovam un klašu audzinātājiem.

Sagatavoja skolas avīzes redakcija

 

Latvijai 100 (video)