DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Muzikāli dejisks uzvedums «Velniņu darbi un nedarbi»

12.aprīlī mūsu skolēni noskatījās muzikāli dejisku uzvedumu ,,Velniņu darbi un nedarbi’’ pēc R. Blaumaņa pasakas «Velniņi»motīviem. Šo prieku mums sagādāja 3.c un 10. kl. skolēni, kurus patiesi var dēvēt par aktieriem. Darba procesā, iestudējot dejas, 3. klases skolēni aizrautīgi, artistiski un ar apbrīnojamu dejisku domāšanu ātri apguva dejas soļus, zīmējumus un iejutās velniņu un rūķu lomā. Tā pamatā bija mazo dejotāju iepriekšējā deju pieredze, ko apguvuši deju mēģinājumos ar deju skolotāju M. Meduņecku.

Ļoti iepriecināja 10. kl. skolēnu atsaucība piedalīties šajā uzvedumā. Domāju, ka daudzi no viņiem atklāja kādu dzirkstelīti sevī un klasesbiedros. Par to jāpateicas mūsu aktieru klases audzinātājām A. Anufrijevai (10.kl.) un A. Šumilo (3.kl.) – tikpat atraktīvām un aizrautīgām.  Arī desmitie dejoja un, kā atzina direktore Olga Dukšinska, — mums ir gatavs vidusskolas deju kolektīvs! Varējām novērtēt, cik skaistas un iznesīgas ir mūsu meitenes, cik stalti un galanti ir mūsu puiši!

 Tas viss rada apstiprinājumu uzvedumā izteiktajiem vārdiem: ,,Daba cilvēku ir radījusi cilvēkam, bet diemžēl mēs bieži aizmirstam vissvarīgāko – palikt par cilvēku cilvēku vidū…’’ Kādreiz mūsu dinamiskajā ikdienā jāienāk pasakai, noslēpumam, pārvērtībām, kas ļauj pasapņot, apstāties skrējienā un… priecāties par labu noskaņojumu.  Tieši tas prieks, ko dāvāja mūsu aktieri skatītājiem, radīja atbalsi pašu aktieru sirsniņās.

Īpaši vēlos tencināt uzveduma galvenās vadītājas – fejas: Poļinu un Sanitu (3.kl.), kuras aizrāva skatītājus ar savu aktiermeistarību un izteiksmīgumu. Brīnišķīgi skanēja dziesma, veltīta Princesītei, ko dziedāja 3. kl. ansamblis (vad. L. Grakovska). Kā atzina paši uzveduma dalībnieki – viņus ļoti iepriecināja aplausi, kas skanēja pēc katras mizanscēnas. Sevišķi aktīvi aplaudētāji bija jaunāko klašu skolēni.

Direktore Olga Dukšinska pateicās uzveduma dalībniekiem par sagādāto prieku, lieliskajiem aktieriem un izteica novēlējumu turpināt priecēt skatītājus. Nobeigumā direktore dāvināja 3.c un 10. kl. svētku kliņģerus un konfektes.

Teātra pulciņa vadītāja B.Aizbalte

(video)