DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference

2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. No mūsu skolas tika izvirzīti 2 darbi:11.klases skolnieces Diana Gorkina un Margarita Mihailova  “Dabisku krāsvielu iegūšana un ķīmisko kodinātāju ietekmes pētīšana audumu krāsošanā” ķīmijas sekcijā un Marija Nipāne, Tatjana Čumičkina un Viktorija Andrejeva “Dvīņziedu monardas (Monarda didyma) ietekme uz pelējumu rašanos un attīstību” bioloģijas sekcijā. Skolotāja konsultante  ir bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jeļena Markova.  Sīvajā konkurencē mūsu skolas skolnieces tika apbalvotas ar III pakāpes diplomiem. Mūsu skolas darbi vērtējumu kopsummā saņēma vairāk nekā 60 punktus (no 100 punktiem). Tāpēc abi darbi tika izvirzīti uz 3. posmu – Latvijas skolēnu 42. Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kas notiks Rīgā 2018. gada 20.un 21.aprīlī.

Apsveicam! Paldies skolniecēm  un vadītājai Jeļenai Markovai  par ieguldīto darbu! Vēlam veiksmi Rīgā!

Sagatavoja Ivanova A., direktora vietniece izglītībās jomā