DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Zinātniski pētnieciskie darbi Daugavpils 16.vidusskolā

Š.g. februārī projektu nedēļas laikā mūsu skolā notika ZPD lasījumi 10. un 11.klasēs. Prezentācijas  informātikas, bioloģijas, vēstures un psiholoģijas jomās sagatavoja V.Meduņeckis, A.Apanoviča un J.Baranovska, A.Balinska, R.Kusiņš un M.Tihonovs, M.Marecka, T.Soldatjonoka, V.Pečonka, A.Tesviņa-Odiņeca un A.Timofejeva. 

Savu ZPD darbu ir jau uzrakstījuši V.Čebuņičeva un J.Kaļiņina – matemātikā, G.J.Baranovs un L.Škuts – ekonomikā, E.Drizlionoks un A.Lapkovskis – informātikā, V.Andrejeva, T.Čumičkina, M.Nipāne- “Pelējuma pētījums”, D.Gorkina un M.Mihailova –“Krāsas iegūšana no auģiem”, N.Kuzmina un A.Vanaga- “Radiācijas fons Daugavpilī”.

Informējam, ka ZPD reģionālā konference notiks 23.martā, un labākie darbi tiks izvirzīti šai konferencei.

Novēlam veiksmi!

Liels paldies skolēniem par ieguldīto darbu  un pedagogiem J.Bernānei, J.Markovai, I.Grodzei, L.Krukovskai, J.Bleidelim par skolēnu  atbalstu.

                                                    

 

Sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Ivanova.