DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Radošais vakars «Gaismas stariņi»

                          Es nevaru pārveidot visu valsti,

                          bet es varu Tēvzemi padarīt par vienu

                          cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES.
 

12. februārī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā notika radošais vakars “Ģaismas stariņi”. Tas bija konkursa “Gaismas stariņi Latvijassimtgadei’’ noslēgumā pasākums. 

Konkursa mērķis — izzināt jaunos talantus literārajā un tēlotājmākslas jomā Daugavpils vispārizglītojošajās skolās.
Projekta organizatori – Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa un Daugavpils bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”.

No mūsu skolas konkursā piedalījās Nikita Arefjevs, 9.b kl.skolnieks (skolotājs konsultants Žanna Ugarenko, krievu valodas un literatūras skolotāja). Viņa darbs publicēts bērnu radošo darbu krājumā “Gaismas stariņi Latvijas simtgadei», kā arī Ņikitam piešķirts laureāta nosaukums «Gaismas stariņš» literatūras jomā.

Savukārt nominācijā ,,Saules stariņš tēlotājmākslā” kā labākais tika atzīts Olesjas Bogdanovas (5.a) darbs (skolotājs konsultants Jadviga Osipova, mājturības skolotāja). Viņas zīmējums «Latvijas dzimšanas diena” rotā krājuma titullapu.

Uzvarētāji tika godināti ar diplomiem un piemiņas veltēm. Žūrija novērtēja arī Veronikas Kazakevičas (5.a) darbu ,,Jautrais zīmējums” un Annas Stankevičas (7.b) ,,Es būšu kosmonaute”.
Mūsu skolēnu uzvara – tā ir brīnišķīga dāvana Latvijas 100. gadadienā un skolas 30 gadu jubilejā. Pateicība skolotājām Žannai Ugarenko un Jadvigai Osipovai par skolēnu sagatavošanu konkursam.