DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

eTwinning ikgadējā starptautiskā konference

Balluta līča krastā atrodas Sandžiljana — viena no pazīstamākajām Maltas kūrortpilsētiņām.   Šajā Vidusjūras pilsētiņā ar gleznainiem līčiem, smilšainām un akmeņainām pludmalēm no 25. līdz 28.oktobrim norisinājās eTwinning ikgadējā starptautiskā konference. Konferences dalībnieki  apmainījās ar pieredzi par to, kā dalība (iekļaušanās) eTwinning projektos var paaugstināt skolu iespēju nepieļaut diskrimināciju un nodrošināt vienlīdzīgu izglītības pieejamību visiem skolēniem, neskatoties uz kultūras atšķirībām, grūtībām izglītībā un ģeogrāfiskiem šķēršļiem. eTwinning starptautiskie projekti dod iespēju skolotāju profesionālajai izaugsmei un vienotībai, kas var sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanos Eiropā. Vārdi „eTwinning: iekļaušanās rīcībā” bija plenārsēžu, semināru, meistarklašu un diskusiju devīze.

Vairāk nekā 500 skolotāju no visas Eiropas, nacionālo un Eiropas eTwinning projektu uzvarētāji un finālisti, eTwinning Nacionālā Atbalsta dienesta pārstāvji apsprieda izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Starp Latvijas delegācijas skolotājiem un dalībniekiem bija 6 «Nacionālās eTwinning balvas 2017» finālisti no Rīgas, Siguldas, Kalupes, Ventspils, Olaines un Daugavpils. Mūsu pilsētu pārstāvēja Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča ar projektu “Oh, triangle! You are so beautiful!”(“Ak, trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!”). Konferences atklāšanas dienā bija prieks dzirdēt paziņojumu, ka Daugavpils 16.vidusskola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisku darbu  eTwinning projektā «Ak, trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!». Tas nozīmē, ka skolēnu, skolotājas Regīnas darbs un skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī. Turklāt  projekts «Oh, triangle! You are so beautiful!» tiks izrādīts vietnē  www.etwinning.net.

Konferences atklāšanā uzstājās Rodrigo Ballesters, Eiropas Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes lietu ministrijas loceklis. Viņš uzsvēra, ka eTwinning ir sasniedzis ievērojamus panākumus, taču vēl daudz jādara, lai eTwinning būtu visiem atpazīstams vārds.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī Emanuels Zammits, Maltas Izglītības ministrijas pārstāvis.

Marks Penfolds, pasniedzējs no Babingtonas Akadēmijas, savā runā „Iekļaušanas nozīme, filozofija un prakse digitālo tehnoloģiju laikmetā” uzsvēra, ka iekļaušanai izglītības procesā ir ļoti liela nozīme. Viņš atzīmēja, ka „Ne jau skolēnam vajadzētu adaptēties skolā, bet adaptēties vajadzētu skolai. Nav universālu formulu, taču skolēnam vienmēr jāatrodas centrā”.

Pirms svinīgajām vakariņām, kurās tika apbalvoti Eiropas komisijas izvēlētie 2015./2016. mācību gada eTwinning  projektu  „Nacionālā eTwinning balva 2016” finālisti un uzvarētāji, konferences dalībnieki veidoja videofilmu par tematu „Iekļaušana”.

Konferences laikā varēja piedalīties 50 darbnīcās (workshop sessions).

Diemžēl konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt tikai 4 darbnīcas.

Vienu no četrām darbnīcām, kuru apmeklēja Regīna Urbanoviča, vadīja Sari Auramo – eTwinning vēstniece Somijā. Sari ir sajūsmā par sazināšanos ar cilvēkiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Viņa dalījās pieredzē, kā, strādājot pie projekta, tiek novadītas tiešsaistes konferences, kuru laikā dažādu valstu skolēni uzdod cits citam jautājumus, spēlē dažādas spēles, stāsta par sevi, kopā dzied dziesmas. Tādā veidā skolēni mācās brīvi komunicēt ar citu valstu un citu tautību pārstāvjiem, turklāt paaugstinās motivācija apgūt angļu valodu.

Darbnīcā „eTwinning projektu uzvarētāji vecuma grupā 12-15 gadi” dalībnieki dalījās projektu veidošanas pieredzē, stāstīja par aktivitātēm, kuras palīdzēja sasniegt projekta mērķus un rezultātu. Veiksmīgākais šajā vecuma grupā bija Francijas, Vācijas, Norvēģijas un Nīderlandes skolēnu un skolotāju komandas projekts „Migranti un bēgļi”, kā arī projekts par futbolu, jo sports vislabāk apvieno dažādu tautību un kultūru cilvēkus.

Daudzu Eiropas valstu pārstāvji dalījās pieredzē, kā izglītības procesā iesaistīt migrantus un bēgļus.

Par neparastām un interesantām CLIL stundām pastāstīja skolotāja Silvana Rampone, eTwinning vēstniece no Itālijas.

Pēc trim dienām ar aizraujošām plenārsēdēm, semināriem, darbnīcām un diskusijām eTwinning konference Maltā noslēdzās. Konferences dalībnieki iepazinās ar interesantiem cilvēkiem, guva jaunas zināšanas un idejas, ko izmantot savā darbā un jaunos starptautiskajos projektos.

Bet projekta “Ak, trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!” dalībniekus novembrī gaida balva no Rīgas ZinOO,  kuras komanda ieradīsies 16. vidusskolā un novadīs 2 nodarbības par tēmām — Nosēšanās uz svešas planētas un Prāta ilūzija.