DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolēnu pašpārvaldes diena

It visā, kas ir iemīlams un nīstams,

Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,

Ir skolotājam jābūt īstam

Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.

 

Rudens izkrāso apkārtni visdažādākajās krāsās, tas ir spožs un mainīgs. Un tieši šajā neparastajā laikā, 5.oktobrī, pasaulē un Latvijā tiek svinēta Skolotāju diena. Arī mūsu skolas audzēkņi un viņu vecāki aktīvi iesaistījās šai dienai veltītajās aktivitātēs. Skolēni sagatavoja skolotājiem jaukus pārsteigumus, visapkārt skanēja mīļi apsveikumi un silti pateicības vārdi.

6.oktobrī skolā notika skolēnu pašpārvaldes diena, kad skolēniem bija iespēja „pielaikot” pedagoga profesiju. 9. — 12. klašu interesenti (54 skolēni) aizvietoja skolas vadību un skolotājus, iepazīstot to darbu un iejūtoties to lomā. Direktora amatu „pielaikoja” 10.klases skolniece, skolas parlamenta prezidente Nikole Červinska: „Man bija iespēja iepazīt direktora darbu, strādājot kopā ar skolas direktori Olgu Dukšinsku. Šis darbs nav tik viegls, kā likās sākumā, vajadzēja sekot, lai skolā būtu kārtība. Nemitīgi radās situācijas un jautājumi, kas prasīja ātru un pareizu atrisinājumu. Darbs ir sarežģīts, toties interesants. Nākotnē es arī varētu būt vadītāja.” Arī mūsu jaunajiem direktora vietniekiem Andrejam Besedinam, Olgai Kaļiņinai, Arturam Daņilovam un Olgai Naumovai darba bija daudz, palīdzot organizēt veiksmīgu mācību procesu. Skolēni, kas aizvietoja skolotājus, atzina, ka pedagoga darbs ir sarežģīts (iepriekš jāsagatavojas stundai, jānovada tā, lai būtu interesanti skolēniem, un jāpievērš uzmanība katram skolēnam, bet viņi ir tik dažādi!), toties interesants. Daži atzina, ka nākotnē viņi arī varētu būt skolotāji.

Skolēnu pašpārvaldes diena bija atklājumu laiks gan skolēniem, gan skolotājiem.

 

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva